1. Voorwoord.
Bedankt dat je hebt gekozen voor Lovens!
Wij zijn expert in alternatieve vormen van mobiliteit. Onze missie is het gebruik van elektrische vervoersmiddelen stimuleren die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Een toekomst vol gemak, vrijheid en plezier. Onze producten zijn van hoogstaande kwaliteit en onderhoudsarm. Met een state-of-the-art design en vernieuwende technologie gaan wij verder waar anderen stoppen.
De Lovens Explorer die jij hebt gekozen is ontworpen voor gezinnen met kleine kinderen of mensen die met veel bagage comfortabel willen kunnen fietsen. Met een Lovens elektrische bakfiets ga je verder waar anderen stoppen. Buiten en in beweging. Zorgeloos genieten met de wind in je haren.
1.1. Doel van deze handleiding
Deze handleiding is geschreven voor de eindgebruiker van de Lovens Explorer. In deze handleiding vind je alle informatie benodigd voor het veilig en correct gebruiken, onderhouden en controleren van de Lovens Explorer. Zorg ervoor dat je de volledige inhoud van deze handleiding hebt gelezen en begrepen voordat je de Lovens Explorer gebruikt, controleert of onderhoudt.
We raden je aan om dit document te allen tijde in goede staat te bewaren voor toekomstig gebruik.
Werkt de Lovens Explorer niet volgens de instructies en/of heb je twijfels over de (inhoud en of uitleg van de) instructies of in het algemeen over de veilige werking van de Lovens Explorer, gebruik de Lovens Explorer dan niet en neem contact op met Lovens of met je dealer.
1.2. Gebruikte symbolen
In deze handleiding worden verschillende symbolen gebruikt. In het onderstaande overzicht zie je welke symbolen dit zijn en wat ze betekenen.
Waarschuwing
Geeft aan dat er ernstig letsel met mogelijk dood tot gevolg kan worden opgelopen als de instructie niet goed wordt opgevolgd.
Voorzichtig
Geeft aan dat er licht letsel kan worden opgelopen als de instructie niet goed wordt opgevolgd.
Let op
Geeft aan dat extra nadruk ligt op de instructie, maar dat er geen direct gevaar op schade of letsel is.
Geeft nadere uitleg over een deel van de informatie of instructie.
1.3. Auteursrecht
Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het onrechtmatig verspreiden van deze handleiding aan derden, reproductie in welke vorm dan ook, inclusief uittreksels, evenals exploitatie of communicatie van de inhoud ervan, is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk door de uitgever goedgekeurd. Schendingen kunnen leiden tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding.
Lovens behoudt zich het recht voor verdere claims.
1.4. Garantie
Lovens E-Bikes zijn stuk voor stuk van premium kwaliteit! Wij produceren volgens de laatste Europese veiligheidsnormen en voeren diverse kwaliteitscontroles uit tijdens de assemblage in onze fabriek in Beverwijk. Daarom krijgt u van ons 5 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten op het frame. Op de overige onderdelen van de fiets krijgt u 2 jaar garantie bij normaal gebruik, welke u niet alleen op de onderdelen van uw fiets krijgt maar ook op eventuele reparatiekosten bij de officiële Lovens dealer. De garantie is ook geldig voor een eventuele volgende eigenaar van de fiets (mits aantoonbaar binnen de gestelde garantietermijn door middel van originele aankoopfactuur). De genoemde garantie geldt slechts indien er na 500 km (of binnen 3 maanden na aankoop, welke eerst komt) een controle is uitgevoerd door een erkende Lovens dealer.
Garantie op de lak geldt 2 jaar. Bij lakschade dient deze echter direct door een erkende Lovens dealer hersteld te worden om de schade niet te vergroten (bij beschadiging van de lak kan het namelijk voorkomen dat er vocht onder de lak komt waardoor de lak kan gaan afbladderen). De garantie op de lak vervalt als er vastgesteld wordt door een erkende Lovens dealer in samenspraak met Lovens dat ten aanzien van de lak problemen zijn ontstaan door schade/beschadiging en het daarna niet opvolgen van hersteladvies.
Op de verende voorvork en het elektrische gedeelte zoals motor en bedieningsdisplay krijgt u 2 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten. Let wel: slijtage aan bewegende delen zoals versnellingsnaaf, ketting, kettingbladen, banden, voorvork en remsystemen is uitgezonderd van de garantie. Op deze delen geldt de garantie alleen op materiaal- en/of constructiefouten. De accu is weliswaar ook een slijtagedeel, toch geven wij hierop 2 jaar garantie bij normaal gebruik; hierbij garanderen wij de werking van de accu, niet de capaciteit.
Commercieel gebruik is uitgesloten van de Lovens garantie.
De garantietermijn gaat op de dag van aankoop van de fiets direct in. Lopende de geldende garantieperiode zullen alle onderdelen naar keuze van Lovens worden gerepareerd, dan wel worden vergoed, als het door Lovens is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout.
Onderstaande garantiebepalingen zijn van toepassing op uw Lovens:
De Lovens garantie vervalt bij:
Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen en/of de veiligheidsvoorschriften uit onze handleiding en hierdoor ontstane schade.
Gemaakte aanpassingen aan de originele staat van uw Lovens.
Het niet conform advies onderhouden en/of repareren van de elektrische bakfiets. Onderhoud en reparatie dient te worden uitgevoerd door een erkende Lovens dealer.
Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Lovens en/of als de Lovens niet gebruikt is zoals deze is bedoeld.
Schade die is ontstaan tijdens vervoer (op bijvoorbeeld dak drager/fietsenrek, aanhanger).
Schade die is ontstaan door misbruik of betrokkenheid bij een ongeval.
Gebruik van de Lovens ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken en indien dit gebruik de schade verergert.
Schade die is ontstaan door het gebruik van niet originele Lovens accessoires en/of onderdelen.
1.4.1. Garantieaanspraak
Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door uw Lovens dealer. Bij klachten of vragen over de garantie is uw Lovens dealer te allen tijde het eerste aanspreekpunt, aangezien de koopovereenkomst daar is afgesloten. Lovens zal in samenspraak met de dealer definitief beoordelen of er sprake is van garantie.
1.4.2. Aansprakelijkheid
Een door Lovens gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Lovens in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Lovens voor (gevolg)schade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Lovens is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden en/of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden (www.optima-cycles.nl/algemenevoorwaarden) is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders voortvloeit.
1.4.3. Disclaimer
Lovens heeft deze garantievoorwaarden met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar aansprakelijkheid als gevolg van druk- en zetfouten is uitgesloten.
1.5. Assistentie (contactgegevens)
Bij vragen kun je contact opnemen met:
Lovens
Optima Cycles Trading B.V.
Beveland 2, 1948 RA Beverwijk
The Netherlands
+31 (0)251 261222
2. Productomschrijving.
2.1. Omschrijving
De Lovens Explorer is een elektrische bakfiets met rijondersteuning tot snelheden van 25 km/h voor gebruik op verharde wegen. De bakfiets biedt ruimte aan maximaal twee kinderen op de zitting in de bak. De zitting is voorzien van twee driepuntsgordels om de kinderen veilig te kunnen vervoeren. Zie hoofdstuk 2.6. voor meer informatie over de belading.
Je kunt het niveau van rijondersteuning handmatig naar wens aanpassen tijdens de rit met de handige bedieningsunit op het stuur. Hierbij kun je kiezen uit vijf verschillende niveaus.
Aanvullend is de elektrische aandrijving uitgerust met loopondersteuning. Wanneer geactiveerd, werkt de elektrische aandrijving bij een snelheid tot max. 6 km/h, om het lopen op een helling met de fiets aan de hand te vergemakkelijken.
De fiets is aangedreven door een middenmotor, gemonteerd bij de trapas. De motor wordt gevoed met een oplaadbare en verwijderbare accu, die verwerkt is in het frame en kan worden opgeladen met de meegeleverde oplader.
Daarnaast is de fiets voorzien van versnellingen om het fietsen nog comfortabeler te maken.
2.2. Hoofdonderdelen
Hoofdonderdelen van de e-bike v3.ai
Figuur 1 - Hoofdonderdelen van de Lovens Explorer.
1 Linker remhendel (voorrem)
2 Bedieningspaneel boordcomputer
3 Bel
4 Boordcomputer
5 Stuurpen met snelspanner
6 Draaiversnelling
7 Rechter remhendel (achterrem)
8 Tandriem
9 Pedaal (rechts)
q Standaard
w Instaptrede bak
e Accu
r Reflectoren
t Zadel
y Zadelhandgreep
u Reflector achter
i Zadelklem met snelspanner
o Achterlicht
p Ringslot
a Schijfrem achter
s Pedaal (links)
d Elektrische aandrijfeenheid
f Driepuntsgordel
g Instapgrepen
h Zitting
j Bak
k Afstelling van de voorvering
l Voorlicht
z Reflector voor
x Schijfrem voor
2.3. Accu en oplader
De Lovens Explorer wordt geleverd met één accu en oplader. Hieronder zie je een overzicht van de hoofdonderdelen van de accu en de oplader.
Bosch lader overzicht.ai
Figuur 2 - Hoofdonderdelen van de accu en oplader.
c Oplader
v Sleutel
b Slot van accuhouder
n Bovenste accuhouder
m Accu
Q Afdekdop oplaadpoort accuhouder
W Oplaadpoort accuhouder
E Onderste accuhouder
R Activatieknop laadindicatie
T Laadindicatie leds
2.4. Boordcomputer
De Lovens Explorer is uitgerust met een Bosch Kiox boordcomputer voor de besturing van de elektrische aandrijving en het weergeven van rij- en ritgegevens. Een overzicht van de hoofdonderdelen van de boordcomputer vind je hieronder.
Bosch kiox overzicht v3.ai
Figuur 3 - Hoofdonderdelen van de boordcomputer.
Bedieningsunit
Y Ondersteuningsniveau verhogen / omhoog in de display
U Naar achter / naar links in de display
I Ondersteuningsniveau verlagen / omlaag in de display
O Loopondersteuning activeren
P Naar voren / naar rechts in de display
A Keuzetoets
Boordcomputer
S Display
D Aan-/uitknop boordcomputer
F Magneethouder
G Stelschroef magneethouder
H Aan-/uitknop fietsverlichting
J USB-aansluiting met afdekdop
2.5. Display
Display kiox overzicht.ai
Figuur 4 - Aanduidingen in de display.
K Ondersteuningsniveau
L Tijd/snelheid
Z Vermogensevaluatie
X Gemiddelde snelheid
C Eigen trapvermogen
V Motorvermogen
B Navigatiebalk
N Lichtindicator
M Batterijpercentage
{ Snelheidseenheid
| Gemeten snelheid
2.6. Algemene specificaties
Afmetingen (L x B x H)
256 x 71 x 114 cm
Gewicht zonder belading
55 kg
Maximale snelheid trapondersteuning
25 km/h
Geluidsemissie
Het A-gewogen geluidsdrukniveau bij de oren van de bestuurder is minder dan 70 dB(A).
Bandenspanning
2 - 4 bar, 30 - 55 psi voor / 2 - 4 bar, 30 - 55 psi achter
Binnenafmetingen van de bak (H x B x L) / volume
H: 451 - 503 cm, B: 322 - 616 cm, L: 544 - 932 cm / ca. 130 L
Maximale belading in de bak
100 kg
Max. totaal gewicht (fiets, berijder, belading)
250 kg
Max gewicht berijder
100 kg
2.7. Frame- / identificatienummer
Zie onderstaande overzicht voor de locaties van de verschillende serie- / identificatienummers.
Bosch Kiox boordcomputer
In het menu van de boordcomputer
Bosch accu
Op de sticker onderop de accu
Bosch oplader
Op de sticker onderop de oplader
Framenummer
Zie figuur 5
Locaties framenummer v2.ai
Figuur 5 - Locaties van het framenummer.
3. Veiligheid.
Alle Lovens elektrische fietsen zijn ontworpen en geproduceerd naar de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. Toch kunnen bedienings-, installatie- of onderhoudsfouten leiden tot gevaarlijke situaties. Lees deze handleiding vooraf geheel door en volg de instructies van de waarschuwingen op de labels van de Lovens Explorer en in deze handleiding te allen tijde op. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor de toekomst.
3.1. Algemeen gebruik
Waarschuwing
Houd je te allen tijde aan de lokaal geldende (fiets)verkeersregels, ook betreffende het voeren van fietsverlichting.
Raadpleeg de lokale voorschriften om er achter te komen of er beperkingen zijn voor het vervoer van passagiers in de bak van de Lovens Explorer.
Raadpleeg de lokale voorschriften voor de registratie en het gebruik van e-bikes op de openbare weg.
Draag geen loshangende riemen, sjaals, rokken of andere lange kleding die tussen de verschillende onderdelen van de Lovens Explorer kunnen blijven hangen.
Veel bewegende onderdelen van de fiets zijn onderhevig aan slijtage. Laat de fiets jaarlijks controleren door een gekwalificeerde e-bikespecialist om de fiets veilig en in goede staat te houden en de levensduur van de fiets te maximaliseren.
Met de elektrische ondersteuning van de Lovens Explorer haal je gemakkelijk snelheden tot 25 km/h. Draag een helm tijdens het rijden om hoofdletsel te voorkomen bij een eventueel ongeval.
Laat kinderen te allen tijden een helm dragen wanneer ze in de bakfiets worden vervoerd.
Zet altijd de fietsverlichting aan wanneer je de Lovens Explorer in het donker gebruikt. Rijden in donkere omstandigheden zonder verlichting zorgt voor grote risico’s door slecht zicht op het wegdek en slechte zichtbaarheid voor andere weggebruikers.
Stel je voorlicht niet zó hoog af dat je tegenliggers in de ogen schijnt. Anders kun je de tegenligger verblinden en verblinding kan tot gevaarlijke situaties of ongelukken leiden.
Kom na een rit niet onbeschermd met handen of benen in aanraking met de schijfremmen van de fiets. Door de wrijving bij het remmen kunnen zeer hoge temperaturen bij de remschijven bereikt worden.
De remschijven hebben scherpe randen. Raak de remschijven niet onbeschermd aan om snijwonden te voorkomen.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen wanneer je een onderdeel vervangt. Andere merken onderdelen kunnen een afwijkende werking of kwaliteit hebben en kunnen de veiligheid van de Lovens Explorer in het geding brengen.
Voorzichtig
Draai de snelspanner van de zadelpen aan, zodat het zadel niet meer kan draaien of kantelen nadat je de snelspanner hebt gesloten.
Controleer voor elke rit of:
de bel en verlichting goed werken en vastzitten;
de remmen goed werken;
de remhendels goed staan afgesteld. Als je de hendel helemaal tot de grip kan indrukken, zit er lucht of lekkage in de remleiding. Neem de fiets niet in gebruik en laat de remleidingen ontluchten of repareren door een erkende e-bikespecialist.
de banden en velgen onbeschadigd zijn en de wielen nergens aanlopen;
de banden op de correcte spanning zijn. Een te lage bandenspanning zorgt voor hogere slijtage van de banden, verminderde grip en hoger energieverbruik van het e-bikesysteem.
er geen scherpe deeltjes in het loopvlak van de band zitten die de band lek kunnen maken;
de vering van de voorvork goed werkt en de voorvork goed vastzit;
alle bouten, moeren en snelspanners goed vast zitten;
het frame en de voorvork geen vervormingen of scheuren en beschadigingen vertoont;
de stuurpen en het stuur goed en veilig vastzitten en of het stuur op de juiste hoogte en hoek staat;
de zadelpen en het zadel goed en veilig vastzitten en of het zadel op de juiste hoogte en hoek staat.
Voer bovenstaande controles ook uit na een botsing/aanrijding. Gebruik de e-bike niet als een van de onderdelen niet meer goed functioneert of kapot/verbogen is.
Het versnellingssysteem is zorgvuldig afgesteld bij levering. Onderhoud aan het versnellingssysteem mag enkel door een gekwalificeerde e-bikespecialist worden uitgevoerd. Draai niet zelf aan de afstelling van de versnellingen en maak geen aanpassingen aan de versnellingsnaaf.
3.2. Gebruik bij slecht weer
Waarschuwing
Verminder je snelheid bij slechte weersomstandigheden en/of slecht zicht.
Houd altijd rekening met een verlengde remweg bij natte weersomstandigheden.
Houd er rekening mee dat de bakfiets gevoeliger is voor windvlagen dan een normale fiets.
Houd er rekening mee dat de pedalen glad kunnen worden bij natte weersomstandigheden.
3.3. Kabelbesturing
De Lovens Explorer is uitgevoerd met kabelbesturing. Dit zorgt voor een soepel en direct stuurgevoel en geeft de fiets een kleine draaicirkel. Vanuit veiligheidsoogpunt bestaat het systeem uit in totaal vier stuurkabels, in twee aparte kabelsets. Het is belangrijk om dit systeem regelmatig te controleren. Zie hoofdstuk 8.2.4. voor meer informatie.
3.4. Elektrische bakfiets
Waarschuwing
Zorg er voor bij het vervoeren van je kind(eren) dat ze geen loshangende riemen, sjaals, rokken, tasriemen of andere lange kleding dragen die tussen de verschillende onderdelen van de Lovens Explorer kunnen blijven hangen.
In de bak mag je in totaal maximaal 100 kg vervoeren, waaronder maximaal twee kinderen op het zitje, mits goed vastgezet en in de driepuntsgordels. Bij overbelasting ontstaat het gevaar voor onbalans waardoor de fiets lastig te besturen is en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Zet kinderen te allen tijde vast met de driepuntsgordels tijdens het vervoeren in de bak. Loszittende kinderen kunnen ernstig letsel oplopen bij een eventueel ongeluk en voor onbalans zorgen. Door zich te bewegen of verplaatsen in de bak kan de fiets lastig te besturen zijn en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
De bodemplaat van de fiets is voorzien van kleine openingen die onder andere eventueel water af kunnen voeren of voor het bevestigen van eventuele accessoires. Zorg ervoor dat kleine voorwerpen die mogelijk door deze openingen kunnen vallen, voor het gebruik uit de bak worden verwijderd om het verliezen hiervan te voorkomen.
Zorg ervoor dat je kinderen tijdens het vervoeren in de bakfiets, een geschikte fietshelm dragen die voldoet aan de DIN EN 1078-norm en die beschikken over een CE-testmerk.
Zorg ervoor dat de fiets goed op de standaard staat voor je de kinderen in of uit de bak zet. Hiermee voorkom je eventuele ongelukken door het instabiel staan van de bakfiets.
Zorg ervoor dat de kinderen tijdens het fietsen blijven zitten en lichaamsdelen binnen de bak houden.
De minimale leeftijd voor het besturen van de fiets met kinderen in de bak is 16 jaar.
De minimale leeftijd van de kinderen die je vervoert in de bak is 4 maanden. Het voornaamste is dat er rekening gehouden moet worden met de stabiliteit van de nek van je baby. Mocht je hier aan twijfelen, laat je adviseren door een specialist.
Kijk op de Lovens website voor informatie over leeftijd geschikte oplossingen voor het vervoeren van je kinderen in de Lovens Explorer.
3.5. Elektrische aandrijfeenheid
Waarschuwing
Neem geen maatregelen die het vermogen of de maximaal ondersteunde snelheid van je aandrijving beïnvloeden. Zo kun je jezelf en anderen in gevaar brengen, en maak je je mogelijk schuldig aan illegale praktijken in het publieke domein.
Maak geen veranderingen aan je Lovens Explorer en breng geen producten aan die het vermogen van je e-bikesysteem verhogen. Je vermindert hiermee de levensduur van het systeem en je riskeert schade aan de aandrijfeenheid en aan de Lovens Explorer. Bovendien bestaat het gevaar dat je je aanspraak op garantie verliest. Door een verkeerde omgang met het systeem breng je bovendien jouw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers in gevaar en riskeer je hierdoor ongevallen die aan manipulatie te wijten zijn, hoge persoonlijke aansprakelijkheidskosten en eventueel zelfs het gevaar op een strafrechtelijke vervolging.
Voorzichtig
Open de aandrijfeenheid niet zelf. De aandrijfeenheid mag alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen gerepareerd worden. Hiermee wordt gegarandeerd dat de veiligheid van de aandrijfeenheid behouden blijft. Bij onbevoegd openen van de aandrijfeenheid vervalt de aanspraak op garantie.
Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten en alle andere componenten van de e-bike aandrijving mogen alleen vervangen worden door componenten met een identieke constructie of door componenten die door de fietsfabrikant speciaal voor je Lovens Explorer zijn goedgekeurd. Daardoor wordt de aandrijfeenheid beschermd tegen overbelasting en beschadiging.
Haal de accu uit de Lovens Explorer, voordat je werkzaamheden (bijv. inspectie, reparatie, afstelling of onderhoud) aan de e-bike uitvoert, deze met de auto of het vliegtuig vervoert of bewaart. Bij het per ongeluk activeren van het e-bike systeem bestaat er verwondingsgevaar.
De loopondersteuning mag uitsluitend bij het lopen met de Lovens Explorer aan de hand gebruikt worden.
Hebben de wielen van de Lovens Explorer bij het gebruik van de loopondersteuning geen contact met de ondergrond, dan bestaat verwondingsgevaar.
Als de loopondersteuning is ingeschakeld, draaien de pedalen mee. Let er bij geactiveerde loopondersteuning op dat je met je benen ver genoeg van de draaiende pedalen blijft.
Bij delen van de aandrijving kunnen onder extreme omstandigheden, zoals bijv. aanhoudend hoge belasting met lage snelheid bij berg- of lastritten, temperaturen >60 °C heersen.
Kom na een rit niet onbeschermd in aanraking met de behuizing van de aandrijfeenheid. Onder extreme omstandigheden, zoals bijv. aanhoudend hoge draaimomenten bij lage rijsnelheden of bij berg- en lastritten, kunnen zeer hoge temperaturen bij de behuizing bereikt worden. De temperaturen die bij de behuizing van de aandrijfeenheid kunnen ontstaan, worden door de volgende factoren beïnvloed:
omgevingstemperatuur
rijprofiel (route/helling)
rijduur
ondersteuningsmodi
gebruikersgedrag (eigen prestatie)
totaal gewicht (fietser, Lovens Explorer, bagage)
motorafdekking van de aandrijfeenheid
type aandrijfeenheid en soort versnelling
Gebruik uitsluitend originele Bosch accu's die door de fabrikant voor je Lovens Explorer goedgekeurd werden. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden. Bij gebruik van andere accu’s wordt door Bosch geen aansprakelijkheid aanvaard en geen garantie geboden.
Let op
Houd je te allen tijde aan alle nationale voorschriften voor toelating en gebruik van e-bikes.
3.6. Oplader
Waarschuwing
Houd de oplader uit de buurt van regen of natheid. Bij het binnendringen van water in een oplaadapparaat bestaat het risico van een elektrische schok.
Laad alleen voor e-bikes toegestane Bosch Li-Ion-accu's op. De accuspanning moet bij de acculaadspanning van de oplader passen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
Houd de oplader schoon. Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
Controleer vóór elk gebruik de oplader, kabel en stekker. Gebruik de oplader niet, als je beschadigingen vaststelt. Open de oplader niet.
Beschadigde oplader, kabel en stekker verhogen het risico van een elektrische schok.
Gebruik de oplader niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van de oplader bestaat brandgevaar.
De e-bike accu mag niet zonder toezicht opgeladen worden.
Houd toezicht op kinderen bij gebruik, reiniging en onderhoud. Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de oplader spelen.
Voorzichtig
Wees voorzichtig, wanneer je de oplader tijdens het opladen aanraakt. Draag werkhandschoenen. De oplader kan vooral bij hoge omgevingstemperaturen zeer heet worden.
Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn de oplader veilig te bedienen, mogen de oplader niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.
Let op
Aan de onderkant van de oplader bevindt zich een sticker met een informatietekst in het Engels en met de volgende inhoud: UITSLUITEND gebruiken met BOSCH Li-Ion-accu's!
3.7. Accu
De inhoudsstoffen van Lithium-Ion-batterijcellen zijn onder bepaalde omstandigheden ontvlambaar. Maak je daarom vertrouwd met de gedragsregels in deze handleiding.
Waarschuwing
Bescherm de accu tegen hitte (bijv. ook tegen aanhoudende bestraling door de zon), vuur en onderdompelen in water. Bewaar of gebruik de accu niet in de buurt van hete of brandbare voorwerpen. Er bestaat explosiegevaar.
Houd de accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. Bij in dit verband ontstane schade door kortsluiting vervalt elke aanspraak op garantie.
Plaats de oplader en de accu niet in de buurt van brandbare materialen. Laad de accu's alleen in droge toestand en op een brandveilige plaats. Wegens de bij het laden optredende opwarming bestaat brandgevaar.
Houd de accu uit de buurt van kinderen.
Voorzichtig
Bij het per ongeluk activeren van het e-bikesysteem bestaat er verwondingsgevaar.
Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting. Als de accu geopend wordt, vervalt elke aanspraak op garantie.
Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
Vermijd mechanische belastingen of sterke hitte-inwerking. Deze zouden de batterijcellen kunnen beschadigen en tot het uitstromen van ontvlambare inhoudsstoffen kunnen leiden.
De e-bike accu mag niet zonder toezicht geladen worden.
Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dien je bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
Accu's mogen niet aan mechanische stoten blootgesteld worden. Het gevaar bestaat dat de accu beschadigd wordt.
Laad de accu alleen met originele Bosch opladers op. Bij gebruik van niet-originele Bosch opladers kan brandgevaar niet uitgesloten worden.
Gebruik de accu alleen in combinatie met e-bikes met een origineel Bosch e-bike aandrijfsysteem. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
Gebruik uitsluitend originele Bosch accu's die door de fabrikant voor je Lovens Explorer goedgekeurd werden. Het gebruik van andere accu’s kan tot letsel en brandgevaar leiden.
Gebruik de accu niet als greep. Als je de Lovens Explorer aan de accu optilt, kun je de accu beschadigen.
4. Vóór het eerste gebruik.
4.1. Lovens Explorer op standaard zetten/van standaard afhalen
Zet de Lovens Explorer op de standaard als je de fiets wilt parkeren, afstellen of kinderen in of uit wilt laten stappen:
Voorzichtig
Parkeer de Lovens Explorer nooit op een helling met de voorkant naar beneden gericht. De Lovens Explorer kan omvallen doordat de standaard het gewicht van de Lovens Explorer niet kan tegenhouden.
1. Stap van de Lovens Explorer.
Houd het stuur met beide handen vast om te voorkomen dat de Lovens Explorer omvalt.
2. Ga aan één kant van de Lovens Explorer staan.
Houd met beide handen het stuur vast.ai
Figuur 6 - Ga aan één kant van de fiets staan en houd met beide handen het stuur vast.
3. Zet een voet op het uiteinde van de standaard q en duw de standaard omlaag.
4. Trek tegelijkertijd met beide handen de fiets iets naar achteren tot de standaard q omklapt en de fiets stabiel op de standaard staat.
Als de fiets op de standaard q staat, is het voorwiel iets opgetild van de grond.
Duw op de standaard en trek de fiets naar achteren.ai
Figuur 7 - Duw op de standaard en trek de fiets naar achteren.
Duw de fiets naar voren met beide handen op het stuur om de fiets van de standaard q te halen.
Voorzichtig
Zorg ervoor dat het ringslot p van de Lovens Explorer ontgrendeld is om schade aan de spaken van het achterwiel te voorkomen.
De standaard q klapt door de geïntegreerde gasveer automatisch omhoog.
Standaard inklappen - Houd met een hand het stuur vast_V2.ai
Figuur 8 - Houd met beide handen het stuur vast en duw de fiets naar voren.
4.2. Accu controleren
Controleer de accu voordat je deze de eerste keer oplaadt of met je Lovens Explorer gebruikt:
1. Zet de laadindicatie leds T aan met de activatieknop R.
Als één of meerdere batterijniveau leds T branden, dan werkt de accu e en kun je deze gebruiken.
Als géén van de batterijniveau leds branden T, dan is de accu e mogelijk beschadigd. Neem in dit geval contact op met je lokale dealer of Lovens BV.
Waarschuwing
Laad een beschadigde accu niet op en gebruik deze niet.
4.3. Accu plaatsen
Volg onderstaande stappen om de accu in de accuhouder te plaatsen.
1. Plaats de onderkant van de accu e onder een hoek op de onderste accuhouder E.
Klik de accu in de onderste accuhouder_V2.ai
Figuur 9 - Plaats de onderkant van de accu op de onderste accuhouder.
2. Kantel de accu e voorzichtig richting de bovenste accuhouder n.
3. Duw de accu e in de bovenste houder n tot deze hoorbaar en voelbaar vergrendelt.
Klik de accu in de bovenste accuhouder_V2.ai
Figuur 10 - Klik de accu in de bovenste accuhouder.
4.3.1. Accu verwijderen
Voorzichtig
Plaats de accu op een schone, droge ondergrond als je de accu losgekoppeld hebt.
Zorg ervoor dat er geen vocht en/of vuil in de aansluiting van de accu komt.
Houd de accu tijdens gebruik altijd vergrendeld om te voorkomen dat de accu uit de houder valt.
Volg onderstaande stappen om de accu te ontgrendelen en verwijderen van de Lovens Explorer.
1. Steek de fietssleutel v in het slot van de accuhouder b.
2. Draai de fietssleutel v tegen de klok in om het slot van de accuhouder b te ontgrendelen.
3. Pak de accu e vast bij het handvat aan de bovenkant.
4. Kantel de bovenkant van de accu voorzichtig uit de bovenste accuhouder n.
Kantel de accu uit de bovenste accuhouder_V3.ai
Figuur 11 - Kantel de accu uit de bovenste accuhouder.
5. Til de accu e omhoog uit de onderste accuhouder E.
Til de accu uit de onderste accuhouder_V2.ai
Figuur 12 - Til de accu uit de onderste accuhouder.
6. Haal de fietssleutel v uit het slot van de accuhouder b.
Let op
Laat de fietssleutel niet in het slot zitten om te voorkomen dat deze door anderen wordt meegenomen.
4.4. Accu opladen
Waarschuwing
Door verwarming van de oplader bij het opladen bestaat brandgevaar. Laad de accu alleen in de Lovens Explorer op in droge toestand en op een brandveilige plaats. Als dit niet mogelijk is, koppel de accu dan los en laad deze op een geschikte plaats op.
Voorzichtig
Laad de accu voor het eerste gebruik helemaal op.
Laad de accu uitsluitend op met de originele oplader. Andere opladers kunnen de accu beschadigen of de levensduur en het vermogen negatief beïnvloeden.
Gebruik alleen een stroomvoorziening die overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje van de oplader.
Plaats de accu op een schone, droge ondergrond als je de accu losgekoppeld oplaadt.
Zorg ervoor dat er geen vocht en/of vuil in de aansluiting van de accu komt.
Let op
Aan de onderkant van de oplader bevindt zich een sticker met een informatietekst in het Engels en met de volgende inhoud: UITSLUITEND gebruiken met BOSCH Li-Ion-accu's!
De Lovens Explorer wordt standaard geleverd met een deels opgeladen accu en boordcomputer. Voor optimale levensduur raden we aan om de accu en boordcomputer volledig op te laden voordat je de Lovens Explorer voor de eerste keer gebruikt.
Je kunt de accu met elk batterijniveau opladen. Het opladen van een deels opgeladen accu beschadigt deze niet. Je kunt de accu ook gedeeltelijk opladen, mocht je de Lovens Explorer willen gebruiken terwijl de accu nog niet volledig is opgeladen.
De accu heeft vijf batterijniveau leds T. Elke continu brandende led geeft 20% batterijniveau aan. De knipperende led ernaast geeft aan dat de accu verder wordt opgeladen.
Je kunt de accu zowel losgekoppeld opladen als wanneer deze in de Lovens Explorer zit:
Als de accu in de Lovens Explorer oplaadt, zijn de batterijniveau leds niet zichtbaar. Je kunt het batterijniveau in dit geval wel zien op de boordcomputer.
1. Steek de apparaatstekker van de stroomkabel in de oplader c.
Apparaatstekker in de oplader steken.ai
Figuur 13 - Apparaatstekker in de oplader steken.
2. Steek de stroomstekker van de stroomkabel in een werkend stopcontact.
3. Open de afdekdop van de accuhouder Q (alleen bij opladen in de Lovens Explorer).
4. Steek de oplaadstekker van de oplader c in de accu e (figuur 14A) of accuhouder (figuur 14B).
A
Oplaadstekker in de accu steken A.ai
B
Oplaadstekker in de accu steken B.ai
Figuur 14 - Oplaadstekker in de accu steken.
De aandrijfeenheid van de Lovens Explorer werkt niet tijdens het opladen van de accu in de accuhouder.
Als de accu volledig is opgeladen schakelen alle batterijniveau leds T en de boordcomputer 4 uit.
5. Koppel de oplader c los van de accu e.
6. Koppel de oplader c los van het elektriciteitsnet.
7. Sluit de afdekdop van de accuhouder Q (alleen bij opladen in de Lovens Explorer).
Als je de oplader niet loskoppelt na het opladen, schakelt de oplader na een aantal uur automatisch opnieuw in, controleert het batterijniveau en begint eventueel opnieuw met opladen.
4.5. Boordcomputer plaatsen en verwijderen
1. Plaats de boordcomputer 4 met de onderkant tegen de magneethouder F op het stuur.
Plaatsen van de boordcomputer.ai
Figuur 15 - Plaatsen van de boordcomputer.
2. Kantel de boordcomputer 4 richting de magneethouder F tot de boordcomputer voelbaar in de magneethouder op het stuur vastklikt.
Vastklikken van de boordcomputer_V2.ai
Figuur 16 - Vastklikken van de boordcomputer.
Verwijder de boordcomputer 4 door de bovenkant van de boordcomputer naar je toe te trekken tot de boordcomputer loslaat uit de magneethouder F.
Let op
Neem de boordcomputer altijd mee als je de Lovens Explorer ergens parkeert.
4.5.1. Optioneel: boordcomputer verstellen
Je kunt de boordcomputer ook verstellen zodat deze op de gewenste hoek op het stuur is bevestigd voor optimaal zicht op de display.
1. Draai de stelschroef aan de zijkant van de magneethouder G los totdat je de magneethouder F kunt draaien. Gebruik hiervoor een Torx T20 schroevendraaier.
Losdraaien en verstellen van de magneethouder_V2.ai
Figuur 17 - Losdraaien en verstellen van de magneethouder.
2. Draai de stelschroef van de magneethouder G weer vast in de gewenste hoek.
4.5.2. Optioneel: boordcomputer vergrendelen in de magneethouder
Je kunt de boordcomputer ook vergrendelen in de magneethouder, zodat deze niet van de Lovens Explorer verwijderd kan worden. Dit doe je zo:
1. Plaats de boordcomputer 4 in de magneethouder F.
2. Draai de stelschroef aan de zijkant van de magneethouder G los totdat je de magneethouder F kunt draaien. Gebruik hiervoor een Torx T20 schroevendraaier.
Losdraaien van de magneethouder_V2.ai
Figuur 18 - Losdraaien van de magneethouder.
3. Bevestig de magneethouder F aan de achterkant van de boordcomputer 4 met een M3 x 6 mm schroef door het gat in de magneethouder.
Waarschuwing
Gebruik alleen een M3 x 6 mm vergrendelschroef. Een langere schroef kan de boordcomputer beschadigen.
Bevestigen van de boordcomputer aan de magneethouder.ai
Figuur 19 - Bevestigen van de boordcomputer aan de magneethouder.
4. Draai de magneethouder F weer terug naar de gewenste positie op het stuur.
5. Draai de stelschroef van de magneethouder G weer vast.
Terugdraaien en vastzetten van de magneethouder_V2.ai
Figuur 20 - Terugdraaien en vastzetten van de magneethouder.
4.6. Boordcomputer opladen
Je kunt de boordcomputer op twee manieren opladen:
A. In de magneethouder laadt de boordcomputer automatisch op als de Lovens Explorer aan staat of de accu in de Lovens Explorer wordt opgeladen.
B. Je kunt de boordcomputer ook los opladen met een USB-kabel met stroomadapter (max 5V, 0.5A - niet meegeleverd). Aan de onderkant van de boordcomputer zit een USB-aansluiting, beschermd door een rubberen afdekkapje.
Voorzichtig
Een USB-verbinding is geen waterdichte verbinding. Houd in geval van regen de USB-afdekdop afgesloten.
1. Verwijder de boordcomputer 4 uit de magneethouder F (zie hoofdstuk 4.5.)
2. Open het afdekkapje J en steek een USB-kabel in de USB-poort.
3. Steek de andere kant van de kabel met een USB-stroomadapter (niet meegeleverd) in het stopcontact.
In de statusbalk bovenin de display S wordt aangegeven dat de boordcomputer 4 wordt opgeladen.
Na 10 minuten inactiviteit schakelt de Lovens Explorer automatisch uit om energie te besparen, de boordcomputer laadt dan ook niet meer op.
De boordcomputer wordt alleen in ingeschakelde toestand opgeladen.
Als je de boordcomputer tijdens het opladen uitzet, kun je deze pas weer aanzetten nadat je de USB-kabel er uit hebt getrokken.
Laad de boordcomputer om de drie maanden minimaal een uur lang op met de USB-kabel om de levensduur van de accu te maximaliseren.
4.7. Rijgegevens analyseren met de Bosch e-bike-Connect-app
Om alles uit de boordcomputer 4 te halen, kun je de Bosch e-bike-Connect-app (verkrijgbaar in de App Store of bij Google Play Store) downloaden op je smartphone. Met deze app kun je onder andere je rijgegevens en routes analyseren.
4.7.1. Boordcomputer koppelen met de app
Na het aanmaken van een Gebruikers-ID via de app of het e-bike-Connectportaal (www.e-bike-connect.com) kun je de boordcomputer verbinden met de app.
1. Open de app.
2. Selecteer “Mijn e-bike”.
3. Selecteer “nieuw e-bike-apparaat toevoegen”.
4. Voeg “Kiox” toe.
5. Houd de fietsverlichting aan-/uitknop van de boordcomputer H 5 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth koppelmodus te activeren.
6. Volg de stappen op het scherm om de koppeling tot stand te brengen.
Als de koppeling is gelukt, worden je gebruikersgegevens gesynchroniseerd.
4.7.2. Activiteiten analyseren
Om je fietsactiviteiten te registreren en analyseren, moet je het opslaan van je locatiegegevens in de app accepteren. Vervolgens worden al je activiteiten in de app weergegeven.
Let op
De boordcomputer registreert activiteiten alleen als deze met de e-bike Connect-app is verbonden.
4.8. Lovens Explorer afstellen
4.8.1. Zadel (hoogte, stand, indien van toepassing vering)
Je kunt het zadel op drie manieren afstellen:
hoogte van het zadel;
hoek van het zadel;
positie van het zadel voor- of achteruit.
4.8.1.1. Hoogte
Stel de hoogte van je zadel zo in, dat je knie net iets gebogen is.
1. Zet de e-bike op de standaard (zie Hoofdstuk 4.1.).
2. Stap voorzichtig op de e-bike en ga op het zadel t zitten.
3. Zet de pedaal 9s in de onderste stand, en plaats je hak op de pedaal.
Als je je been volledig moet strekken om de pedalen in de onderste stand te raken, staat je zadel te hoog.
Als je met beide voeten plat op de grond kunt staan, staat je zadel te laag afgesteld.
4. Stap van de fiets af.
5. Open de snelspanner van de zadelklem i.
6. Stel het zadel t op de gewenste hoogte.
Voorzichtig
Trek de zadelpen niet verder uit het frame dan de “MIN” markering op de zadelpen.
Snelspanner openen en zadel afstellen_V2.ai
Figuur 21 - Snelspanner openen en zadel afstellen.
7. Controleer of het zadel t nog recht in lijn met de fiets staat.
8. Sluit de snelspanner i. In gesloten positie zit de snelspanner tegen de zadelbuis en wijst het uiteinde richting de voorkant van de Lovens Explorer.
Als je de snelspanner niet volledig gesloten krijgt, stel de snelspanner dan iets losser af.
Uitlijning controleren en snelspanner sluiten.ai
Figuur 22 - Uitlijning controleren en snelspanner sluiten.
9. Controleer of het zadel t kan draaien of op en neer kan bewegen.
Als het zadel nog kan bewegen staat de snelspanner i niet strak genoeg afgesteld.
Voorzichtig
Een loszittend zadel kan op onverwachte momenten bewegen en voor gevaarlijke situaties en ongelukken zorgen. Zorg er altijd voor dat de snelspanner strak genoeg is aangedraaid en het zadel niet onverwacht kan bewegen.
Je kunt de snelspanner zo afstellen:
1. Open de snelspanner van de zadelklem i.
2. Draai de stelschroef aan de andere kant van de zadelklem i met de klok mee om de snelspanner strakker te stellen.
Snelspanner afstellen.ai
Figuur 23 - Snelspanner afstellen.
3. Sluit de snelspanner van de zadelklem i.
Als het niet lukt om de snelspanner met de hand te sluiten, is de snelspanner te strak afgesteld. Open de snelspanner en draai de stelschroef tegen de klok in om de snelspanner iets losser af te stellen.
4.8.1.2. Hoek en horizontale positie
1. Stel de hoek van het zadel t af met behulp van de twee stelschroeven onder het zadel.
2. Draai de achterste stelschroef iets los en de voorste stelschroef iets verder vast om het zadel t naar voren te kantelen. OF Draai de voorste stelschroef iets los en de achterste schroef iets verder vast om het zadel achterover te kantelen.
3. Kantel het zadel t tot deze in de gewenste hoek staat.
Optioneel: Draai beide stelschroeven iets los en schuif het zadel naar voor of achter om de horizontale stand van het zadel naar wens aan te passen.
4. Vergrendel de stand van het zadel door de stelschroeven aan te draaien met het specifieke aandraaimoment, zoals aangegeven op de onderzijde van de zadelklem. Gebruik hiervoor een momentsleutel.
Waarschuwing
Op de zadelrails staat een markering waarbinnen de klem bevestigd dient te worden. Bevestig het zadel binnen de markering.
Stelschroeven losdraaien en zadelstand afstellen A.ai
Stelschroeven losdraaien en zadelstand afstellen B.ai
Figuur 24 - Stelschroeven losdraaien en zadelstand afstellen.
4.8.2. Stuur afstellen
Als je je zadel goed hebt afgesteld, kun je het stuur aanpassen voor een comfortabele fietshouding.
Je kunt de hoogte van het stuur als volgt aanpassen:
1. Zet de fiets op de standaard q (zie hoofdstuk 4.1.).
2. Houd de knop aan de zijkant van de snelspanner van de stuurpen 5 ingedrukt en open de snelspanner.
Snelspanner van de stuurpen openen.ai
Figuur 25 - Snelspanner van de stuurpen openen.
3. Stap voorzichtig op de fiets en ga op het zadel t zitten.
Voorzichtig
Leun niet op het stuur bij het opstappen.
4. Trek het stuur voorzichtig naar je toe om de afstand tussen het zadel t en stuur aan te passen tot je de gewenste rijhouding hebt gevonden.
Stuurstand en hoek afstellen voor een comfortabele rijhouding_V2.ai
Figuur 26 - Stuurstand en hoek afstellen voor een comfortabele rijhouding.
5. Kantel het stuur omhoog of omlaag zodat de handvatten in de gewenste hoek staan.
6. Zorg ervoor dat je goed bij alle bedieningselementen 2 en remhendels 17 kan. Je moet de remhendels in de goede positie draaien als je het stuur in hoogte juist aangepast hebt (zie hoofdstuk 4.8.3.)
7. Controleer via de markeringen op het stuur of het stuur nog goed in het midden is uitgelijnd.
Uitlijning van het stuur controleren v2.ai
Figuur 27 - Uitlijning van het stuur controleren.
8. Sluit de snelspanner van de stuurpen 5. In gesloten stand raakt de snelspanner de stuurpen en mag het stuur niet meer kunnen bewegen.
Als het stuur nog kan bewegen staat de snelspanner niet strak genoeg afgesteld.
Voorzichtig
Een loszittend stuur kan op onverwachte momenten bewegen en voor gevaarlijke situaties en ongelukken zorgen. Zorg er altijd voor dat de snelspanner strak genoeg is aangedraaid en het stuur niet onverwacht kan bewegen.
Je kunt de snelspanner zo afstellen:
1. Houd de knop aan de zijkant van de snelspanner van de stuurpen 5 ingedrukt en open de snelspanner.
2. Draai de stelschroef aan de onderkant van de snelspanner 5 met de klok mee om de spanner strakker te stellen. Gebruik hiervoor een inbussleutel maat 2.5.
Snelspanner van het stuur afstellen.ai
Figuur 28 - Snelspanner van het stuur afstellen.
3. Sluit de snelspanner van de stuurpen 5.
Als het niet lukt om met de hand de snelspanner te sluiten, is de snelspanner te strak afgesteld. Open de snelspanner en draai de stelschroef tegen de klok in om de snelspanner iets losser af te stellen.
4.8.3. Remhendels afstellen
Is de positie en stand van het stuur naar wens, maar kun je niet goed bij de remhendels, dan kun je deze afstellen:
1. Draai één van de schroeven van de remgreep iets los tot de remhendel 17 om het stuur kan bewegen.
2. Draai de remgreep tot deze in een hoek staat waar je gemakkelijk bij kunt.
3. Draai de schroef van de stuurklem van de remhendel vast.
Optioneel: Om de remhendels ook met kleinere handen goed te kunnen bedienen, kun je de afstand tussen de remhendel en het handvat verkleinen door de stelschroef van de remhendels met de klok mee aan te draaien.
Remhendel afstellen voor kleinere handen met de stelschroef v2.ai
Figuur 29 - Remhendel afstellen voor kleinere handen met de stelschroef.
Waarschuwing
Na het aanpassen van de remhendels is het belangrijk om te controleren of de remmen nog goed functioneren. Als je de hendel helemaal tot het handvat kan indrukken, staat de rem niet strak genoeg afgesteld en werkt de rem niet optimaal.
4.8.4. Vering van de voorvork afstellen
De vering van de voorvork is vanuit de fabriek nauwkeurig afgesteld. Je kunt de stijfheid van de vering naar wens iets verhogen of verlagen:
Let op
Zorg ervoor dat je beide stelschroeven gelijkmatig los of vast draait om te voorkomen dat er verschil in stijfheid tussen de veren ontstaat.
Draai de afstelling van de vering tegen de klok in los om de stijfheid te verlagen. OF Draai de afstelling van de vering met de klok mee vast om de stijfheid te verhogen.
Stijfheid van de vering afstellen.ai
Figuur 30 - Stijfheid van de vering afstellen.
4.8.5. Verlichting afstellen
Het achterlicht is onder een vaste hoek gemonteerd en hoef je niet af te stellen. Het voorlicht kun je op en neer kantelen om de juiste hoek te bereiken.
Kantel het voorlicht l zo, dat de lichtstraal zo ver mogelijk vooruit, maar wel op de grond straalt zodat je zoveel mogelijk wegdek voor je ziet, zoals aangegeven in Figuur 31.
Voorzichtig
Stel je voorlicht niet zó hoog af dat je tegenliggers in de ogen schijnt. Anders kun je de tegenligger verblinden en verblinding kan tot gevaarlijke situaties of ongelukken leiden.
Correcte verlichtingshoek_V2.ai
Figuur 31 - Correcte verlichtingshoek.
4.9. Boordcomputer instellen
Waarschuwing
Stel de boordcomputer alleen in wanneer je op een veilige plek stilstaat. Houd tijdens het rijden te allen tijde je ogen op de weg en de omgeving.
4.9.1. Algemene bediening
Bedien de boordcomputer met de bedieningsunit bij het rechter handvat op het stuur.
Wissel tussen de verschillende schermen met de toetsen Button icon_Pijl links.ai en Button icon_Pijl rechts.ai.
Pas waarden of instellingen aan met de toetsen Button icon_Min.ai en Button icon_Plus.ai.
Bevestig een keuze of open het geselecteerde menu met Button icon_Ruit.ai.
1. Plaats de boordcomputer 4 in de houder volgens de instructies in hoofdstuk 4.6..
Als je de boordcomputer 4 voor de eerste keer opstart, verschijnt de taalkeuze.
2. Selecteer de gewenste taal met Button icon_Pijl links.ai en Button icon_Pijl rechts.ai op de bedieningsunit en bevestig je keuze met Button icon_Ruit.ai.
3. Selecteer “Inl. Kiox” en druk op Button icon_Ruit.ai om uitleg te krijgen over de belangrijkste functies en onderdelen van de boordcomputer 4.
Je kunt de uitleg later ook bekijken via “Instellingen” -> “Informatie”.
In het scherm “Systeeminst.” kun je de volgende instellingen wijzigen:
Helderheid van het scherm
Huidige tijd
Datum (DD.MM.JJJJ)
Tijdzone
24-uurs of 12-uurs tijdsweergave
Lichte / donkere modus
Taal
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Lees meer over de boordcomputer in de Bosch handleiding op www.lovensbikes.com/service/
5. Voorbereiding.
5.1. Wennen aan elektrisch fietsen
We raden je aan om de Lovens Explorer eerst op een plek uit te proberen waar geen tot weinig verkeer is. Zo kun je in alle rust op een veilige manier bekend raken met het fietsen met ondersteuning en de verschillende ondersteuningsniveaus uitproberen.
Waarschuwing
Begin altijd met het laagste ondersteuningsniveau.
Schijfremmen werken sterker dan traditionele remmen. Probeer de remmen tijdens de proefrit uit zodat je weet hoe hard je moet knijpen en hoe sterk de remmen werken. Controleer en onthoud goed welke handrem de voorrem en achterrem bedient.
Zodra je aan de Lovens Explorer gewend bent, kun je met de Lovens Explorer aan het verkeer deelnemen.
5.2. Elektrische ondersteuning
De Lovens Explorer ondersteunt je bij het fietsen. De elektrische ondersteuning activeert zodra je op de pedalen trapt, behalve in de stand "OFF" of tijdens gebruik van de loopondersteuning.
Als je stopt met trappen, stopt ook de ondersteuning. Zo hou je altijd controle over de fiets.
De hoeveelheid ondersteuning hangt af van twee factoren:
Het geselecteerde ondersteuningsniveau;
De hoeveelheid kracht die je uitoefent bij het trappen.
Je kunt kiezen uit de volgende ondersteuningsniveaus:
OFF
Geen ondersteuning. De Lovens Explorer werkt als een normale fiets. Loopondersteuning is uitgeschakeld in deze modus.
ECO
Lichte ondersteuning met maximale efficiëntie voor een maximaal rijbereik.
TOUR
Gemiddelde ondersteuning voor een groot rijbereik.
SPORT
Hoge ondersteuning voor sportief fietsen op heuvelachtig terrein en stadsverkeer.
TURBO
Maximale ondersteuning voor zware tochten.
Het vermogen van ondersteuning past zich aan, ongeacht welk niveau je selecteert, aan de kracht die je uitoefent op de pedalen. Als je weinig kracht uitoefent, is de ondersteuning lager dan wanneer je veel kracht zet.
De ondersteuning schakelt voor de veiligheid automatisch uit bij snelheden boven 25 km/h. Daalt je snelheid, dan schakelt de ondersteuning automatisch weer in als je trapt.
Je kunt de Lovens Explorer ook altijd zonder ondersteuning als een gewone fiets gebruiken door het ondersteuningsniveau op “OFF” te zetten.
5.3. Hoe ver kan ik fietsen
Het rijbereik van de Lovens Explorer is van veel verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld:
Ondersteuningsniveau;
Snelheid;
Schakelgedrag;
Soort banden en bandenspanning;
Leeftijd en onderhoudstoestand van de accu;
Route (hellingen) en ondergrond (soort wegdek);
Tegenwind en omgevingstemperatuur;
Gewicht van de Lovens Explorer, fietser en belading.
Door al deze factoren is het niet mogelijk om vooraf exact te bepalen hoe ver je kunt rijden met het huidige batterijniveau. Over het algemeen geldt:
Hoe minder kracht je hoeft te zetten om een bepaalde snelheid te behalen, hoe minder energie de Lovens Explorer nodig heeft en hoe groter het rijbereik zal zijn.
Hoe lager je het ondersteuningsniveau zet, hoe groter het rijbereik zal zijn.
5.4. Controles voor gebruik
Voorzichtig
Controleer voor elke rit of:
de bel en verlichting goed werken en vastzitten;
de remmen goed werken;
de remhendels goed staan afgesteld. Als je de hendel helemaal tot de grip kan indrukken, zit er lucht of lekkage in de remleiding. Neem de fiets niet in gebruik en laat de remleidingen ontluchten of repareren door een erkende e-bikespecialist.
de banden en velgen onbeschadigd zijn en de wielen nergens aanlopen;
de banden op de correcte spanning zijn. Een te lage bandenspanning zorgt voor hogere slijtage van de banden, verminderde grip en hoger energieverbruik van het e-bikesysteem.
er geen scherpe deeltjes in het loopvlak van de band zitten die de band lek kunnen maken;
de vering van de voorvork goed werkt en de voorvork goed vastzit;
alle bouten, moeren en snelspanners goed vast zitten;
het frame en de voorvork geen vervormingen of scheuren en beschadigingen vertoont;
de stuurpen en het stuur goed en veilig vastzitten en of het stuur op de juiste hoogte en hoek staat;
de zadelpen en het zadel goed en veilig vastzitten en of het zadel op de juiste hoogte en hoek staat.
Voer bovenstaande controles ook uit na een botsing/aanrijding. Gebruik de fiets niet als een van de onderdelen niet meer goed functioneert of kapot/verbogen is.
5.5. Lovens Explorer aanzetten
1. Laad de accu m voldoende op voor je geplande rit, zie hoofdstuk 4.4..
2. Plaats de accu m in de accuhouder, zie hoofdstuk 4.5..
Voorzichtig
Houd de accu tijdens gebruik altijd vergrendeld om te voorkomen dat de accu uit de houder valt.
3. Plaats de boordcomputer 4 in de magneethouder F, zie hoofdstuk 4.5..
4. Druk op de aan-/uitknop van de boordcomputer D.
Voorzichtig
Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen om de aan-/uitknop in te drukken.
De Lovens Explorer staat nu aan.
Druk op de aan uit knop van de boordcomputer.ai
Figuur 32 - Druk op de aan-/uitknop van de boordcomputer.
Druk nogmaals op één van de aan-/uitknoppen om de Lovens Explorer weer uit te zetten.
Na 10 minuten inactiviteit schakelt de Lovens Explorer automatisch uit om energie te besparen.
5.6. Verlichting aan/uitzetten
Druk op de fietsverlichting aan-/uitknop op de boordcomputer H om de fietsverlichting aan te zetten.
Als je het licht hebt ingeschakeld, wordt dit in de statusbalk bovenin de display van de boordcomputer aangegeven.
Druk nogmaals op de fietsverlichting aan-/uitknop H om de fietsverlichting weer uit te zetten.
5.7. Driepuntsgordel openen, sluiten en afstellen
Voor de veiligheid van je kinderen is de bakfiets uitgerust met twee driepuntsgordels. Het vastmaken van de gordels doe je als volgt:
1. Zet de fiets op de standaard q.
2. Plaats je kind(eren) in de zitting van de bak of laat ze zelf instappen via de instaptrede.
3. Leg de schoudergordels over de schouders van je kind.
4. Klik de uiteinden van de schoudergordels in de sluiting, zoals aangegeven in Figuur 33:
Sluit de driepuntsgordels v3.ai
Figuur 33 - Sluit de driepuntsgordels.
5. Stel de lengte van de schoudergordels af op je kind, zodat de driepuntsgordel niet ongewenst afzakt tijdens de rit.
Stel de driepuntsgordels af v3.ai
Figuur 34 - Stel de driepuntsgordels af.
Maak de schoudergordels los door de schuif op de sluiting in te drukken en tegen de klok in te schuiven, zoals aangegeven in Figuur 35:
Open de driepuntsgordels v4.ai
Figuur 35 - Open de driepuntsgordels.
5.8. Banden (juiste spanning en benodigde pomp)
Voorzichtig
Controleer regelmatig of de banden van de Lovens Explorer op de correcte spanning zijn. Een te lage bandenspanning zorgt voor hogere slijtage van de banden, verminderde grip en hoger energieverbruik van het e-bikesysteem.
De ideale bandenspanning voor de Lovens Explorer is 4 Bar.
De ideale bandenspanning vind je ook op de zijkant van de band.
De banden zijn voorzien van een autoventiel. Deze kun je oppompen met een fietspomp met autoventieladapter of een elektrische pomp bij bijvoorbeeld een tankstation.
Autoventiel.ai
Figuur 36 - Autoventiel.
6. Tijdens de rit.
6.1. Versnelling instellen
A
B
C
Versnellingen gebruiken.ai
Versnellingen gebruiken unit v2.ai
Versnellingsunit C v2.ai
Figuur 37 - Versnellingsunit.
De Lovens Explorer is, naast elektrische rijondersteuning, ook uitgerust met versnellingen. Je kunt eenvoudig schakelen tussen de versnellingen met de draaiversteller aan het rechter handvat.
Draai de draaiversteller 6 naar je toe (tegen de klok in) om omhoog te schakelen.
Draai de draaiversteller 6 van je af (met de klok mee) om omlaag te schakelen.
Je kunt zowel rijdend als stilstaand schakelen tussen de versnellingen.
Als je Lovens Explorer is uitgerust met getrapte versnellingen, staat de huidige versnelling aangegeven met een cijfer tussen 1 en 5, waarbij een hoger cijfer een hogere versnelling aangeeft (zie figuur 37A). Zet tijdens het schakelen geen kracht op je pedalen.
Als je Lovens Explorer is uitgerust met traploze versnellingen, staat de huidige versnelling aangegeven met een pijl (zie figuur 37B).
Is je Lovens Explorer uitgerust met automatische versnellingen, dan heb je geen draaiversteller aan je rechter handvat en stel je je traptempo in via het bedieningspaneel van de boordcomputer (zie figuur 37C). Schakelen naar dit traptempo gaat vervolgens automatisch.
6.2. Ondersteuningsniveau instellen
Ondersteuningsniveau aanpassen.ai
Figuur 38 - Ondersteuningsniveau aanpassen.
Je kunt het ondersteuningsniveau zowel stilstaand als tijdens het fietsen aanpassen via de bedieningsunit.
Druk op Button icon_Plus.ai om de ondersteuning te verhogen.
Druk op Button icon_Min.ai om de ondersteuning te verlagen.
Het huidige ondersteuningsniveau wordt in de statusbalk bovenin de display van de boordcomputer weergegeven.
Als je de boordcomputer van de Lovens Explorer haalt, onthoudt deze het laatst gekozen niveau.
6.3. Cadans aanpassen (alleen voor Lovens Explorer 65 AUTO)
cadans aanpassen.ai
Ondersteuningsniveau aanpassen.ai
Figuur 39 - Cadans aanpassen.
Via het bedieningspaneel van de boordcomputer kun je de cadansinstellingen veranderen door de trapfrequentie aan te passen:
1. Druk op Button icon_Ruit.ai.
2. Stel de trapfrequentie omhoog en omlaag met Button icon_Min.ai en Button icon_Plus.ai.
6.4. Loopondersteuning
De Lovens Explorer is uitgerust met loopondersteuning om het lopen met de fiets aan de hand op een heuvel te vergemakkelijken.
De snelheid van de loopondersteuning is afhankelijk van het gekozen ondersteuningsniveau. De maximale loopsnelheid is 6 km/h.
Loopondersteuning is niet mogelijk in de “OFF” modus.
1. Druk op de loopondersteuning knop op de bedieningsunit om loopondersteuning de activeren.
2. Houd Button icon_Plus.ai op de bedieningsunit ingedrukt om de loopondersteuning aan te zetten. Zodra je de knop loslaat, schakelt de loopondersteuning gelijk uit.
De loopondersteuning schakelt ook automatisch uit als:
de wielen van de Lovens Explorer worden geblokkeerd door te remmen of doordat ze een obstakel raken.
de snelheid hoger dan 6 km/h is, door bijvoorbeeld te rennen of van een helling af te lopen.
7. Na gebruik.
Voorzichtig
Kom na een rit niet onbeschermd in aanraking met de schijfremmen van de fiets. Door de wrijving bij het remmen kunnen zeer hoge temperaturen bij de remschijven bereikt worden.
Let op
Maak minimaal gebruik van dubbel slot om diefstal te voorkomen.
Laat de fietssleutel niet in het slot zitten om diefstal te voorkomen.
Verwijder eventuele losse onderdelen om diefstal te voorkomen.
Verwijder de accu uit de Lovens Explorer bij langdurig parkeren om diefstal te voorkomen.
Verwijder de boordcomputer uit de houder bij het langdurig parkeren om te voorkomen dat deze door anderen wordt meegenomen.
Met het Kiox ‘lock’ systeem kun je voorkomen dat anderen je fiets kunnen gebruiken wanneer je je boordcomputer hebt verwijderd. Lees hierover meer op www.lovensbikes.com/service of scan de QR-code aan de binnenzijde van het omslag van deze handleiding.
Om de mogelijkheid van het terugvinden van je Lovens Explorer te vergroten, bieden wij de mogelijkheid om een GPS accessoire aan te schaffen. Lees hierover meer op www.lovensbikes.com of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding.
Maak gebruik van de Lovens cover accessoire om uw fiets minder in het zicht te hebben. Lees hierover meer op www.lovensbikes.com of scan de QR-code op de achterkant van deze handleiding.
7.1. Slot - werking
Als je klaar bent met fietsen of een tussenstop maakt, raden we sterk aan om de Lovens Explorer op slot te zetten. De Lovens Explorer heeft twee sloten: een ringslot op het frame bij het achterwiel en een slot op de accuhouder. Beide sloten gebruiken dezelfde sleutel.
1. Zet de Lovens Explorer op de standaard q.
2. Draai de fietssleutel met de klok mee en houd hem in deze positie.
3. Duw de slothendel aan de andere kant van het ringslot p naar beneden tot deze niet verder kan en in het slot valt.
4. Haal de sleutel uit het slot.
Optioneel: Verwijder de accu e volgens de stappen in Hoofdstuk 4.3.1..
Als je de fietssleutel verliest en alleen nog de reservesleutel hebt, laat dan zo snel mogelijk een sleutel bijmaken zodat je weer twee sleutels hebt. Mocht je allebei de sleutels zijn verloren, neem dan contact op met Lovens.
8. Onderhoud en reiniging.
Om ervoor te zorgen dat de Lovens Explorer een langere levensduur heeft, is de verplichte eerste servicebeurt en goed en regelmatig onderhoud van groot belang.
8.1. Eerste controlebeurt
Om je garantie te waarborgen, stellen wij een eerste servicebeurt bij een Lovens dealer verplicht. Deze dient uitgevoerd te worden na 3 maanden of 500 km, afhankelijk van welke van de twee het eerst volgt. Het is van belang de service documenten goed te bewaren in geval van eventuele garantieclaims.
8.2. Zelf je fiets onderhouden
Verschillende materialen en componenten kunnen door belasting verschillend reageren op slijtage. Als de geplande levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan het plotseling uitvallen en mogelijk schade aan de bestuurder veroorzaken. Elk type scheuren, groeven of kleurveranderingen in sterk belaste gebieden, zoals het frame, voorvork, stuur of remmen) duidt op het verstrijken van de levensduur van het onderdeel; het onderdeel moet dan worden vervangen.
8.2.1. Lovens Explorer schoonmaken
Als je de Lovens Explorer regelmatig schoonmaakt, bevordert dit de levensduur van de Lovens Explorer.
Voorzichtig
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd worden.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de onderdelen van de fiets kunnen beschadigen.
Zet het aandrijfsysteem en de accu uit voor het schoonmaken en verwijder de accu bij voorkeur van de fiets.
Gebruik lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel en een zachte spons om de fiets schoon te maken. Gebruik geen schuurspons, staalwol of ander schurend schoonmaakgerei.
Reinig de accu en het aandrijfsysteem voorzichtig met een vochtige, zachte doek.
Reinig de reflectoren op de fiets regelmatig om goed zichtbaar te blijven in het verkeer.
Om te voorkomen dat onderdelen gaan roesten, raden we aan om alle verchroomde delen en ongelakte aluminium/rvs delen na het schoonmaken in te vetten met zuurvrije vaseline.
Let op
De tandriem 8 is onderhoudsvrij en mag niet gesmeerd worden.
8.2.2. Banden controleren
Controleer regelmatig de bandenspanning op je Lovens Explorer. Zie hoofdstuk 5.8. voor meer details over de bandenspanning. Te lage bandenspanning heeft onder andere invloed op de slijtage, hoeveel kracht je moet gebruiken om te fietsen en de actieradius van de accu.
Controleer de banden van de Lovens Explorer regelmatig op slijtage. Wanneer het profiel op het midden van de band niet meer zichtbaar is, is je band versleten. Let bij het controleren van de band ook op scheuren in de band. Wanneer je afwijkingen in de band waarneemt, is de band versleten en aan vervanging toe. Neem contact op met een Lovens dealer voor de juiste reserveonderdelen.
8.2.3. Remmen controleren
Als remkracht afneemt kan dit de volgende oorzaken hebben:
Versleten remblokjes. Wanneer de remblokjes een dikte hebben van minder dan 0,5 mm, moeten deze vervangen worden. Laat dit doen door een Lovens dealer.
Lucht in de remleidingen. Een andere oorzaak van een verminderde remkracht kan zijn dat de remkabels ontlucht moeten worden. Laat dit doen door een Lovens dealer.
Defecte remleiding. Controleer of er een lek in de remleiding zit. Dit heeft invloed op de remkracht en moet gerepareerd worden. Laat dit doen door een Lovens dealer.
Controleer de remleidingen op beschadigingen of te sterke buigingen. De remleidingen mogen niet geknikt of bekneld zijn, dit heeft invloed op het remvermogen van de fiets.
8.2.4. Kabelbesturing controleren
De Lovens Explorer is uitgevoerd met kabelbesturing. Dit zorgt voor een soepel en direct stuurgevoel en geeft de fiets een kleine draaicirkel. Vanuit veiligheidsoogpunt bestaat het systeem uit twee aparte kabelsets, in totaal vind je dus vier stuurkabels.
Het is belangrijk om dit systeem regelmatig te controleren.
Wij adviseren deze onderdelen tijdens iedere servicebeurt te laten controleren op slijtage. In geval van slijtage moeten de 4 kabels vervangen worden. Wij adviseren om de kabelset iedere 2 jaar te vervangen.
De vier kabels van de kabelbesturing_V2.ai
Figuur 40 - De vier kabels van de kabelbesturing, opgedeeld in twee kabelsets.
Controleer het systeem via onderstaande methoden:
1. Blokkeer het voorwiel zodat deze niet meer naar links of rechts kan sturen en probeer het stuur te draaien.
Kan het stuur draaien ten opzichte van het voorwiel, dan is er mogelijk een probleem met het stuursysteem. Ga met de fiets langs een dichtstbijzijnde gespecialiseerde dealer en laat de fiets controleren.
2. Probeer de vier kabels onder de bak van de fiets heen en weer te bewegen in voorwaartse richting.
Is dit mogelijk? Dan kan dit mogelijk duiden op een probleem in het stuursysteem. Ga met de fiets langs een dichtstbijzijnde gespecialiseerde dealer en laat de fiets controleren.
Wij adviseren deze onderdelen tijdens iedere servicebeurt te laten controleren op slijtage. In geval van slijtage moeten alle 4 de kabels vervangen worden.
Voor de dealer:
Controleer alle vier de kabels onder de bak van de fiets. Zijn één of meerdere van deze kabels vrij te bewegen in voorwaartse richting, dan duidt dit op speling welke verholpen dient te worden.
1. Draai de borgmoer los en draai de stelbouten zo ver uit tot de speling verdwenen is.
Let op
Draai niet verder door dan het punt waarop de speling uit de kabel is.
2. Vergrendel de stelbout met de moer. Gebruik een aandraaimoment van 20 Nm.
Is het niet mogelijk om de speling te verhelpen door het aandraaien van bouten, dan is er mogelijk iets kapot. Neem contact op met de fabrikant om het probleem te verhelpen. De fiets mag niet meer gebruikt worden totdat het systeem gerepareerd is.
8.2.5. Lampen vervangen
Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het Bosch e-bikesysteem compatibel zijn en of de opgegeven spanning overeenstemt. In geval van niet werkende of kapotte verlichting, neem contact op met een gespecialiseerde Lovens dealer.
Let op
Laat de oude lamp alleen vervangen door een lamp met dezelfde spanning.
8.2.6. Snelheidssensor controleren
Controleer of de snelheidssensor correct gemonteerd staat. De spaakmagneet en de snelheidssensor moeten op dezelfde hoogte gemonteerd zijn. De ruimte tussen de snelheidssensor en de spaakmagneet moet tussen de 5 en 17 mm bedragen.
Indien nodig kan de spaakmagneet op de volgende wijze correct worden gepositioneerd:
1. Draai de schroef van de spaakmagneet los.
2. Verschuif de spaakmagneet tot de magneet uitgelijnd staat met het streepje op de snelheidssensor.
3. Draai de schroef van de spaakmagneet weer vast.
Neem contact op met een Lovens dealer wanneer je problemen hebt met het aflezen van de snelheid op je boordcomputer.
8.3. Jaarlijkse controle door een Lovens dealer
Laat je Lovens Explorer minstens één keer per jaar nalopen en onderhouden door een Lovens dealer. Mocht je de Lovens Explorer veel gebruiken, dan raden wij je aan om ten minste na iedere 1000 km je Lovens Explorer te laten controleren.
Zorg ervoor dat je de documenten met betrekking tot de eerste servicebeurt en het aankoopbewijs goed bewaart ingeval deze nodig zijn voor eventuele garantieclaims.
Veel bewegende onderdelen van de fiets zijn onderhevig aan slijtage. Laat de Lovens Explorer controleren op onder andere de volgende punten om de Lovens Explorer veilig en in goede staat te houden en de levensduur van de Lovens Explorer te maximaliseren:
staat van het aandrijfsysteem;
beschikbare software updates voor het e-bikesysteem;
staat van de accu;
staat van de schijfremmen en remblokjes;
staat en werking van de remleidingen;
staat en spanning van de tandriem;
staat van de snelheidssensor;
staat van de banden en velgen;
staat en spanning van de spaken;
staat van de pedalen en trapas;
staat en werking van de verlichting;
werking en afstelling van de vering van de voorvork;
werking van de kabelbesturing;
werking van de gasveer van de fietsstandaard;
staat van de gripblokken van de fietsstandaard;
speling in de voorvork*;
speling in balhoofden.
* Om speling op de voorvork te verwijderen, moet de aparte lockring vastgezet worden door de bout te verwijderen en het balhoofd verder vast te zetten.
Neem voor service of reparaties aan de Lovens Explorer contact op met Optima Cycles Trading b.v. of een Lovens dealer. Zie Bijlage voor een overzicht van geschikte reserveonderdelen.
Gebruik het onderhoudslog in Bijlage van deze handleiding om het onderhoud aan de Lovens Explorer te laten noteren. Zo kun je altijd terugvinden welk onderhoud en welke reparaties er aan de Lovens Explorer zijn uitgevoerd.
8.4. Na een ongeval
In geval van een ongeval of een aanrijding, waarbij de bakfiets mogelijk lichte schade heeft opgelopen, raden we je aan de fiets goed te laten controleren door een Lovens dealer voordat de fiets weer in gebruik genomen wordt. Het kan zijn dat er voor het oog niet zichtbare defecten zijn opgetreden. Deze kunnen een gevaar vormen voor zowel de berijder als de kinderen.
Waarschuwing
Onderdelen die gemaakt zijn van composiet materialen kunnen mogelijk beschadigen door stoten, schokken en spanningen tijdens het gebruik. Het kan zijn dat eventuele schade niet aan de buitenkant zicht baar is. De Lovens dealer moet daarom de Lovens Explorer goed controleren op eventuele slijtage aan onderdelen gemaakt van aluminium of composiet materialen.
8.5. Tips voor een langere levensduur van de accu
Je kunt de levensduur van de accu verlengen door deze goed te verzorgen en met name door de accu bij de juiste temperaturen te bewaren. Deze temperaturen staan aangeven in het tabel met technische specificaties in de bijlage van deze handleiding.
Met toenemende ouderdom zal de capaciteit van de accu ook bij goede verzorging afnemen.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen geeft aan dat de accu versleten is. Je kunt de accu vervangen.
9. Opslag.
9.1. Boordcomputer
De bedieningscomputer heeft een energiebesparende opslagmodus die de ontlading van de interne accu minimaliseert. Daarbij gaan datum en tijd verloren.
Activeer de opslagmodus door de aan-/uitknop van de boordcomputer D minimaal 8 seconden ingedrukt te houden.
Als de boordcomputer niet opstart met een korte druk op de aan-/uitknop D, dan is de opslagmodus actief.
Verlaat de opslagmodus door de aan-/uitknop van de boordcomputer D minimaal 2 seconden ingedrukt te houden.
9.2. Bewaren van de accu bij lange inactiviteit
Bewaar de accu, als je de Lovens Explorer langer dan 3 maanden niet gebruikt, met een batterijniveau van ongeveer 30% tot 60% (2 tot 3 batterijniveau leds).
Controleer het batterijniveau na 6 maanden. Als nog maar één led brandt, laad de accu dan weer op tot ongeveer 30% à 60%.
Voorzichtig
Als je de accu langere tijd leeg bewaart, dan kan deze ondanks de lage zelfontlading beschadigd raken en kan de batterijcapaciteit sterk verminderen.
We raden aan de accu niet langdurig op de oplader aangesloten te laten.
9.2.1. Bewaaromstandigheden
Bewaar de accu bij voorkeur op een droge en goed geventileerde plaats. Bescherm de accu tegen vocht en water. Bij ongunstige weersomstandigheden raden we aan om de accu van de e-bike te halen en in een gesloten ruimte te bewaren.
Bewaar de accu:
in een ruimte met rookmelders;
niet in de buurt van brandbare of licht ontvlambare voorwerpen;
niet in de buurt van hittebronnen;
niet in fel zonlicht;
bij temperaturen tussen 10 °C en 20 °C.
Let erop dat de maximale bewaartemperatuur niet overschreden wordt. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.
10. Transport.
Als je je Lovens Explorer buiten je auto, bijvoorbeeld op een aanhanger, meeneemt, verwijder dan de boordcomputer en de accu om beschadigingen te voorkomen.
Je kunt onbeschadigde accu's zonder verdere verplichtingen over de weg vervoeren.
Bij het vervoer door professionele gebruikers of bij het vervoer door derden (bijv. luchttransport of transportbedrijf) moet je specifieke vereisten aan verpakking en aanduiding in acht nemen (bijvoorbeeld voorschriften van de ADR). Indien nodig kun je bij de voorbereiding van het verzendstuk het advies van een expert voor gevaarlijke stoffen inwinnen.
Verstuur de accu alleen als de behuizing onbeschadigd is en de accu functioneert. Gebruik voor een transport de originele Bosch verpakking. Plak open contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet beweegt in de verpakking.
Wijs je pakketdienst erop dat het om een gevaarlijk product gaat. Neem ook eventuele bijkomende nationale voorschriften in acht.
Neem bij alle vragen over het vervoer van de accu’s contact op met een gekwalificeerde e-bikespecialist. Daar kun je ook een geschikte transportverpakking bestellen.
11. Mogelijke problemen/foutmeldingen die op kunnen treden.
11.1. Accu
De accu e is beschermd tegen diepontlading, overlading, oververhitting en kortsluiting. Bij gevaar wordt de accu automatisch uitgeschakeld en wordt er een foutmelding gegeven.
Foutmelding
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Bosch accu leds A.ai
De accu e is te warm of te koud.
Koppel de oplader c los en laat de accu e en oplader afkoelen. Hervat het opladen pas weer als zowel de accu als de oplader zijn afgekoeld.
Bosch accu leds B.ai
De accu e is defect.
Neem contact op met een gekwalificeerde e-bikespecialist om de accu te vervangen.
Er knippert geen led terwijl de accu e op de oplader c is aangesloten
Ten minste één van de stekkers is niet goed aangesloten.
Controleer alle steekverbindingen.
De accucontacten of -poorten zijn vuil.
Maak de poort en de contacten van de accu voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.
Het stopcontact is defect.
Probeer een ander stopcontact.
De kabel of de oplader is defect.
Neem contact op met Lovens of een gekwalificeerde e-bikespecialist.
11.1.1. Boordcomputer
De boordcomputer controleert continu of alle onderdelen nog goed functioneren. Wanneer een fout wordt vastgesteld, verschijnt een bijbehorende foutmelding op de display van de boordcomputer S.
Afhankelijk van de foutmelding wordt de aandrijving eventueel automatisch uitgeschakeld. Je kunt op dit moment wel nog zonder ondersteuning verder fietsen. Controleer de betekenis en mogelijke oplossing van de foutmelding vóór een volgende rit.
Ga hiervoor naar www.lovensbikes.com/service/ en klik op de handleiding voor de Bosch onderdelen of scan de QR-code aan de binnenzijde van het omslag van deze handleiding.
Mocht de boordcomputer niet naar behoren functioneren en niet meer bediend kunnen worden, reset de boordcomputer dan door de aan-/uitknop van de boordcomputer D minimaal 8 seconden ingedrukt te houden.
Na het resetten start de boordcomputer 4 na ongeveer 5 seconden automatisch opnieuw op.
Start de boordcomputer niet op, houd de aan-/uitknop van de boordcomputer D dan 2 seconden lang ingedrukt.
11.1.2. Fabrieksreset
Reset de boordcomputer 4 naar de fabrieksinstellingen door in het menu te navigeren naar
“Instellingen” -> “Systeeminst.” -> “Reset van werksinstell.”.
Alle gebruikersgegevens gaan hierbij verloren.
12. Afdanken.
WEEE.ai
Het symbool op het materiaal, de accessoires of de verpakking wijst erop dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Werp deze apparatuur weg in het toepasselijke recyclingcentrum waar afval van elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld. In de Europese Unie en andere Europese landen bestaan er afzonderlijke inzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische producten. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt weggeworpen, helpt je mogelijke risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid te vermijden, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door verkeerde afvalbehandeling van dit product. De recycling van materiaal helpt met het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Werp je oude elektrische en elektronische apparatuur dan ook niet weg samen met je huishoudelijke afval.
Opladers, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled. Gooi de accu’s niet bij het huisvuil! Plak vóór het afvoeren van de accu’s de contactvlakken van de accupolen met tape af.
Pak sterk beschadigde e-bike accu's niet met blote handen vast, omdat elektrolyt kan uitstromen en tot huidirritaties kan leiden. Bewaar de defecte accu op een veilige plek in de buitenlucht. Plak eventueel de polen af en informeer bij een gekwalificeerde e-bikespecialist. Deze ondersteunt je bij een vakkundige afvalverwijdering.
Voor meer informatie over de recycling van dit product kun je contact opnemen met je lokale gemeentekantoor, je huishoudelijk afvalverwerkingsdienst of de winkel waar je het product hebt gekocht.
Bijlage 1 Technische specificaties.
Boordcomputer
Productnummer
BUI330
Maximale laadstroom*
1000 mA
Laadspanning USB-aansluiting
5 V DC
Gebruikstemperatuur
-5 - +40 °C
Laadtemperatuur
0 - +40 °C
Opslagtemperatuur
+10 - +40 °C
Interne Lithium-Ion-accu
230 mAh, 3,7 V
Beschermklasse**
IPx7
Gewicht, ca.
60 g
Bluetooth® Frequentie
2400 - 2480 MHz
Bluetooth® Zendvermogen
<10 mW
* Bij een omgevingstemperatuur <25 °C
** Met een gesloten USB afdekdop
Aandrijfeenheid
Productnummer
BDU350
BDU365
BDU450 CX
Nominaal continu vermogen
250 W
Draaimoment bij aandrijving max.
50 Nm
65 Nm
85 Nm
Nominale spanning
36 V DC
Gebruikstemperatuur
-5 - +40 °C
Opslagtemperatuur
+10 - +40 °C
Gewicht, ca.
3,2 kg
3 kg
Beschermklasse
IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd)
Accu
Productnummer
BBS265
BBS275
Nominale spanning
36 V DC
Nominale capaciteit
11 Ah
13,4 Ah
Energie
400 Wh
500 Wh
Gebruikstemperatuur
-5 - +40 °C
Opslagtemperatuur
+10 - +40 °C
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik
0 - +40 °C
Gewicht, ca.
2,5 kg
2,6 kg
Beschermklasse
IP 54 (stof- en spatwaterbeschermd)
Oplader
Productnummer
BCS220
Nominale spanning
36 V DC
Frequentie
47 - 64 Hz
Accu-laadspanning
36 V DC
Maximale laadstroom
4 A
Oplaadtijd
BBS265
BBS275
3,5 uur
4,5 uur
Gebruikstemperatuur
0 - +40 °C
Opslagtemperatuur
+10 - +40 °C
Gewicht, ca.
0,8 kg
Beschermklasse
IP 40
Fietsverlichting
Nominale spanning*
12 V DC
Maximaal vermogen voorlicht
17,4 W
Maximaal vermogen achterlicht
0,6 W
* Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met het Bosch e-bikesysteem compatibel zijn en of de opgegeven spanning overeenstemt. Er mogen alleen lampen met dezelfde spanning vervangen worden.
Bijlage 2 Overzicht van aandraaimomenten (torque).
Overzicht van aandraaimomenten_V2.ai
Figuur 41 - Overzicht van aandraaimomenten.
1 Asmoer achter
40 Nm
2 Dropout bouten
16 Nm
3 Spaak magneet snelheidssensor
1 Nm
4 Snelheidssensor
3 Nm
5 Zadelpen - zadel (2x)
9,5 Nm
6 Crankbout
45 Nm
7 Borgmoer
20 Nm
8 Bosch display houder op stuur
1 Nm
9 Stuurpen (2x)
9-10 Nm
q Thru-axle
10 Nm
Bijlage 3 Reserve onderdelen.
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen wanneer je een onderdeel vervangt. Andere merken onderdelen kunnen een afwijkende werking of kwaliteit hebben en kunnen de veiligheid van de Lovens Explorer in het geding brengen. Er is uitsluiting van garantie bij gebruik van niet originele onderdelen. Vraag naar de originele onderdelen bij een Lovens dealer.

Neem voor onderstaande reserveonderdelen voor je Lovens Explorer contact op met een Lovens dealer:
Remblokjes
Tandriem
Tandwielen
Remkabel
Versnellingskabel
Schijfremvloeistof
Draaiversteller
Handgrepen
E-bike accu
Stuur
Stuurpen
Voorvork
Zadelpen
Schijfremmen
Pedalen
Wiel (voor en achter)
Verlichting
Veiligheidsriem met Fidlock gesp
Reflectoren
Snelheidssensor
Banden (voor en achter)
Bijlage 4 EU-verklaring van overeenstemming.
EU-Verklaring van overeenstemming
(Oorspronkelijke verklaring)
De fabrikant:
Optima Cycles B.V.
Beveland 2, 1948 RA Beverwijk
The Netherlands
Logo_OPTIMA-CYCLES_Man_B-Y_V2.ai
Verklaart dat het volgende product:
Productnaam:
Lovens
Functie:
Bakfiets met trapondersteuning, uitgerust met elektrische hulpmotor met een maximaal continuvermogen van 0,25 kW waarvan het geleverde vermogen progressief verminderd en uiteindelijk uitgeschakeld wordt wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt of eerder wanneer de berijder stopt met pedaleren (EPAC).
Typen:
Explorer
Voldoet aan de eisen van Richtlijn 2006/42/EC (betreffende machines);
Voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/30/EC (betreffende elektromagnetische compatibiliteit);
Voldoet aan de eisen van Richtlijn 2011/65/EC (betreffende RoHS);
En verklaart dat de volgende voorschriften en (delen van) Europese (geharmoniseerde) normen toegepast zijn;
EN 15194:2017, betreffende elektrisch ondersteunde fietsen (EPAC);
DIN 79010:2020, betreffende elektrisch ondersteunde bakfietsen (Cargo bike);
En verklaart dat de bijgeleverde lader voldoet aan de Richtlijn 2014/35/EC (betreffende laagspanning);
En verklaart dat zij de verantwoordelijke rechtspersoon te zijn voor de samenstelling van het constructiedossier.

Beverwijk, Mei 18, 2021
Handtekening-1.jpg
Michael van der Meijden (Directeur Optima Cycles B.V.)
Bijlage 5 Onderhoudslog.
Identificatie
Model
Bouwjaar
Framenummer
Eerste onderhoud (verplicht)
Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:
Onderhoud
Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:

Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:

Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:

Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:

Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:

Onderhoud:
Reparatie:
Opmerkingen:


Datum:
Km stand:
Lovens dealer:
Handtekening:
1. Preface.
Thank you for choosing Lovens!
We are experts in alternative forms of mobility. Our mission is to encourage the use of electrically powered means of transport that contribute to a more sustainable future. A future full of convenience, freedom and enjoyment. Our products are of the highest quality and are low maintenance. With state-of-the-art design and innovative technology, we go further where others stop.
The Lovens Explorer you have chosen is designed for families with young children and people who wish to cycle comfortably with large amounts of baggage. With a Lovens electric cargo bike, you can go further where others stop. Outdoors and on the move. Carefree enjoyment with the wind in your hair.
1.1. Purpose of this manual
This manual is written for the end user of the Lovens Explorer. In this manual, you will find all the information you need to safely and correctly use, maintain and inspect the Lovens Explorer. Ensure you have read and understood this manual in full before using, inspecting or maintaining the Lovens Explorer.
We advise you to keep this document in good condition at all times for future use.
If the Lovens Explorer does not operate according to the instructions and/or if you are unsure about the (contents and explanation of the) instructions or about the safe operation of the Lovens Explorer in general, do not use the Lovens Explorer and contact Lovens or your dealer.
1.2. Symbols used
Various symbols are used in this manual. The summary below shows these symbols and what they mean.
Warning
Indicates that serious and potentially fatal injuries may result if the instruction is not followed correctly.
Caution
Indicates that minor injuries may result if the instruction is not followed correctly.
Please note
Emphasises the instruction without indicating an immediate risk of injury or damage.
Gives further explanation of part of the information or instruction.
1.3. Copyright
This document is protected by copyright. The unauthorised distribution of this manual to third parties, reproduction in any form whatsoever, including excerpts, or the use or communication of its contents, is prohibited without the express permission of the publisher. Violations may lead to liability for damages.
Lovens reserves the right to make further claims.
1.4. Warranty
All Lovens E-Bikes are of the highest quality! We manufacture in accordance with the latest European safety standards and carry out various quality controls during assembly in our factory in Beverwijk (NL). We therefore offer you a five-year warranty against material or manufacturing defects in the frame. The other parts of the bike are covered by a two-year warranty subject to normal use, which applies not only to the parts of your bike but also to any repair costs charged by your official Lovens dealer. The warranty may also be transferred to any subsequent owner of the bike (provided that this can be demonstrated within the stated warranty period with an original purchase invoice). The stated warranty is only valid if a check is carried out by an approved Lovens dealer after 500 km (or within three months of purchase, whichever comes first).
The paintwork is covered by a two-year warranty. However, damage to the paintwork must be immediately repaired by an approved Lovens dealer to avoid further damage (as damage to the paintwork can cause moisture to penetrate under the paint, which can cause it to flake off). The warranty on the paintwork is not valid if an approved dealer determines, in consultation with Lovens, that problems with the paintwork have arisen due to damage and subsequent failure to follow the repair advice.
The sprung front fork and the electrical parts, including the motor and operating display, are covered by a two-year warranty against material and/or manufacturing defects. Please note: wear to moving parts, such as the gear hub, chain, chainring, tyres, front fork and brake systems is not covered by the warranty. The warranty only covers material and/or manufacturing defects affecting these parts. While the battery is a consumable part, we nevertheless offer a two-year warranty subject to normal use. We guarantee only the correct operation of the battery, not the capacity.
The Lovens warranty does not cover commercial use.
The warranty period starts from the date of purchase. During the applicable warranty period, all parts will be repaired or reimbursed at Lovens' discretion if Lovens determines that a material and/or manufacturing defect has arisen.
The following warranty conditions apply to your Lovens:
The Lovens warranty is invalid in the event of:
Failure to follow the operating instructions and/or the safety instructions in our manual and resulting damage.
Modifications to the original condition of your Lovens.
Maintenance and/or repair of the electric cargo bike in violation of the maintenance advice. Maintenance and repairs must be carried out by an approved Lovens dealer.
Incorrect and/or careless use of the Lovens and/or if the Lovens is used for purposes other than that for which it is intended.
Damage that arises during transport (for example on a roof carrier/bike rack or trailer).
Damage that arises due to misuse or involvement in an accident.
Use of the Lovens despite the discovery of damage and/or defects if this use exacerbates the damage.
Damage that arises as a result of using non-original Lovens accessories and/or parts.
1.4.1. Warranty claims
Complaints and warranty claims are handled by your Lovens dealer. In the event of complaints or questions about your warranty, your Lovens dealer is always your first point of contact, as your purchase agreement is with the dealer. In consultation with your dealer, Lovens will make a definitive decision as to whether the warranty claim is valid.
1.4.2. Liability
A claim honoured by Lovens subject to these warranty conditions explicitly does not represent acceptance by Lovens of liability for any damage suffered by the owner or third parties. Lovens explicitly rejects all liability for (consequential) damage. Lovens' liability is limited to that stated in these warranty conditions and/or the applicable general terms and conditions (www.optima-cycles.nl/algemenevoorwaarden) except where this is mandated by a statutory provision.
1.4.3. Disclaimer
Lovens has prepared these warranty conditions with the greatest care. However, we accept no liability resulting from printing and typesetting errors.
1.5. Assistance (contact details)
If you have any questions, please contact:
Lovens
Optima Cycles Trading BV
Beveland 2, 1948 RA Beverwijk (NL)
The Netherlands
+31 (0)251 261222
2. Product description.
2.1. Description
The Lovens Explorer is an electric cargo bike for use on paved roads with pedal assist that operates at speeds of up to 25 km/h. The cargo bike provides space for up to two children on the bench in the box. The bench is fitted with two three-point seatbelts to allow the children to be transported safely. See chapter 2.6. for more information about loading the bike.
You can manually adjust the pedal assist level as desired while cycling using the handy control unit on the handlebars. You can choose from five different assist levels.
The electric power unit is also fitted with a walk assist feature. When activated, the electric power unit operates at speeds of up to 6 km/h, to ease walking uphill with the bike.
The bike is driven by a central motor, which is fitted to the bottom bracket. The motor is powered by a rechargeable, removable battery, which is built into the frame and can be charged with the supplied charger.
The bike is also fitted with gears to make cycling even more comfortable.
2.2. Main parts
Hoofdonderdelen van de e-bike v3.ai
Figure 1 - Main parts of the Lovens Explorer.
1 Left brake lever (front brake)
2 On-board computer operating panel
3 Bell
4 On-board computer
5 Stem with quick release
6 Twist shifter
7 Right brake lever (rear brake)
8 Toothed belt
9 Pedal (right)
q Stand
w Box mounting step
e Battery
r Reflectors
t Saddle
y Saddle handgrip
u Rear reflector
i Saddle clamp with quick release
o Rear light
p Ring lock
a Rear disc brake
s Pedal (left)
d Electric drive unit
f Three-point seatbelt
g Mounting grips
h Bench
j Box
k Front suspension adjuster
l Front light
z Front reflector
x Front disc brake
2.3. Battery and charger
The Lovens Explorer is supplied with a single battery and charger. A summary of the main parts of the battery and charger is shown below.
Bosch lader overzicht.ai
Figure 2 - Main parts of the battery and charger.
c Charger
v Key
b Battery holder lock
n Upper battery holder
m Battery
Q Battery holder charging port cap
W Battery holder charging port
E Lower battery holder
R Charging indicator activation button
T Charging indicator LEDs
2.4. On-board computer
The Lovens Explorer is fitted with a Bosch Kiox on-board computer to control the electric power unit and display cycling and trip data. A summary of the main parts of the on-board computer is shown below.
Bosch kiox overzicht v3.ai
Figure 3 - Main parts of the on-board computer.
Control unit
Y Increase assist level / up in the display
U Back / to the left in the display
I Decrease assist level / down in the display
O Activate walk assist
P Forward / to the right in the display
A Selection button
On-board computer
S Display
D On-board computer on/off button
F Magnetic holder
G Magnetic holder adjusting screw
H Bike lighting on/off button
J USB connector with cap
2.5. Display
Display kiox overzicht.ai
Figure 4 - Indicators on the display.
K Assist level
L Time/speed
Z Power evaluation
X Average speed
C Own pedalling power
V Motor power
B Navigation bar
N Lighting indicator
M Battery percentage
{ Speed unit
| Measured speed
2.6. General specifications
Dimensions (L x W x H)
256 x 71 x 114 cm
Weight unladen
55 kg
Maximum speed pedal assist
25 km/h
Noise emission
The A-weighted sound pressure level at the ears of the rider does not exceed 70 dB(A).
Tyre pressure
2 - 4 bar, 30 - 55 PSI front / 2 - 4 bar, 30 - 55 PSI rear
Interior dimensions of the box (H x W x L) / volume
H: 451 - 503 cm, W: 322 - 616 cm, L: 544 - 932 cm / approx. 130 L
Maximum load in the box
100 kg
Max. total weight (bike, rider, cargo)
250 kg
Max. weight rider
100 kg
2.7. Frame/identification number
See the following summary for the locations of the various serial/identification numbers.
Bosch Kiox on-board computer
In the menu of the on-board computer
Bosch battery
On the sticker on the base of the battery
Bosch charger
On the sticker on the base of the charger
Frame number
See figure 5
Locaties framenummer v2.ai
Figure 5 - Locations of the frame number.
3. Safety.
All Lovens e-bikes are designed and manufactured to the highest quality and safety standards. Nevertheless, operating, installation and maintenance faults can lead to hazardous situations. Read this manual in full before use and follow the instructions on the warning labels on the Lovens Explorer and in this manual at all times. Failure to follow the safety directions and instructions can lead to electric shocks, fire and/or serious injuries.
Retain all safety directions and instructions for future reference.
3.1. General use
Warning
Observe the locally applicable (cycle) traffic rules at all times, including the rules for bike lighting.
Consult the local regulations to determine whether restrictions apply to the transport of passengers in the box of the Lovens Explorer.
Consult the local regulations for the registration and use of e-bikes on public roads.
Do not wear loose belts, scarves, skirts or other long clothing that may become entangled in the various parts of the Lovens Explorer.
Many of the moving parts of the bike are subject to wear. Have the bike checked annually by a qualified e-bike specialist to keep the bike in a good and safe condition and to maximise the lifespan of the bike.
With the pedal assist feature of the Lovens Explorer, you can easily reach speeds of up to 25 km/h. Wear a helmet while cycling to prevent head injuries in the event of an accident.
Ensure that children wear a helmet at all times while they are being transported in the box.
Always turn on the bike lighting when using the Lovens Explorer in the dark. Cycling in the dark without lighting is very dangerous, due to the poor visibility of the road surface and poor visibility for other road users.
Ensure that your front light is not angled at such a height that it shines directly into the eyes of oncoming road users. This can dazzle them, which may lead to hazardous situations or accidents.
After cycling, do not touch the disc brakes of the bike with your hands or legs without protection. Friction when applying the brakes can cause the brake discs to reach very high temperatures.
The brake discs have sharp edges. To prevent cuts, do not touch the brake discs without protection.
Only use original spare parts when replacing parts of the bike. Other part brands may not operate in the same way or be of the same quality, which may adversely affect the safety of the Lovens Explorer.
Caution
Tighten the seatpost quick release so the saddle can no longer turn or tip once the quick release is closed.
Before each journey, check that:
the bell and lighting operate correctly and are firmly attached.
the brakes operate correctly.
the brake levers are adjusted correctly. If you can squeeze the lever all the way to the handgrip, there is air or a leak in the brake line. Do not use the bike and have the brake line bled or repaired by an approved e-bike specialist.
the tyres and rims are free of damage and the wheels can turn unimpeded.
the tyres are pumped to the correct pressure. Insufficient tyre pressures lead to more rapid tyre wear, reduced grip and higher energy consumption of the e-bike system.
there is no sharp debris in the treads of the tyres that may puncture the tyres.
the front fork suspension operates correctly and the front fork is firmly attached.
all bolts, nuts and quick releases are tight.
there are no deformations, cracks or damage in the frame or front fork.
the stem and handlebars are correctly and firmly attached and the handlebars are at the correct height and angle.
the seatpost and saddle are correctly and firmly attached and the saddle is at the correct height and angle.
The above checks should also be carried out after a collision/crash. Do not use the e-bike if a part no longer functions correctly or is broken/deformed.
The gearing system is carefully adjusted before delivery. The gearing system may only be maintained by a qualified e-bike specialist. Do not turn the gear adjustment screws yourself and do not modify the gear hub.
3.2. Use in poor weather
Warning
Reduce your speed in poor weather conditions and/or poor visibility.
Always take account of longer braking distances in wet weather conditions.
Be aware that your cargo bike is more sensitive to gusts of wind than a normal bike.
Be aware that the pedals can be slippery in wet weather.
3.3. Cable steering
The Lovens Explorer is fitted with cable steering. This provides a smooth and direct steering experience and gives the bike a small turning circle. For safety reasons, the system consists of a total of four steering cables in two separate cable sets. It is important to check this system regularly. See chapter 8.2.4. for more information.
3.4. Electric cargo bike
Warning
When transporting your child(ren), ensure that they do not wear loose belts, scarves, skirts, bag straps or other long clothing that may become entangled in the various parts of the Lovens Explorer.
A total of 100 kg may be carried in the box, including a maximum of two children on the bench, provided that they are secured properly with the three-point seatbelts. The bike may become imbalanced if it is overloaded. This makes it difficult to steer and can lead to hazardous situations.
Children must always be properly secured with the three-point seatbelts before being transported in the box. If children are not properly secured, they may suffer serious injuries in the event of an accident or cause the bike to become imbalanced. If they move or shift in the box, the bike may become difficult to steer and hazardous situations may arise.
The baseplate of the bike is provided with small openings that allow rainwater to drain away and that may be used to attach accessories. Ensure that small objects that may fall through these openings are removed from the box to prevent loss.
Ensure that your children wear suitable cycle helmets that comply with the DIN EN 1078 standard with a CE test sticker while they are being transported in the cargo bike.
Ensure that the bike is stable on the stand before placing the children into or removing them from the box. This prevents accidents arising due to the cargo bike becoming unstable.
Ensure that the children remain seated while cycling and that all body parts remain inside the box.
The minimum age for riding the bike with children in the box is 16 years.
Children transported in the box must be at least 4 months old. It is most important to ensure the stability of your baby's neck. If you are in doubt about this, consult a specialist.
Check the Lovens website for information about age-specific solutions for transporting your children in the Lovens Explorer.
3.5. Electric drive unit
Warning
Do not carry out measures that affect the power or maximum speed of the power unit. This may endanger yourself and others and mean you are guilty of illegal practices in the public domain.
Do not make modifications to your Lovens Explorer and do not install products that increase the power of your e-bike system. This reduces the lifespan of the system and risks damage to the power unit and the Lovens Explorer. It may also invalidate your warranty coverage. Incorrect use of the system is also hazardous to your safety and that of other road users and may lead to accidents resulting from manipulation, high personal liability costs and even the risk of criminal prosecution.
Caution
Do not open the power unit yourself. The power unit may only be opened by qualified persons and may only be repaired using original replacement parts. This avoids adversely affecting the safety of the power unit. Unauthorised opening of the power unit invalidates the warranty.
All parts mounted to the power unit and all other parts of the e-bike power unit must only be replaced with parts that are identical in construction or parts that have been specifically approved for your Lovens Explorer by the bike manufacturer. This protects the power unit against overloading and damage.
Remove the battery from the Lovens Explorer before carrying out work (e.g. inspection, repair, adjustment or maintenance) on the e-bike, or transporting it by car or aircraft or storing it. Accidental activation of the e-bike system may result in injury.
The walk assist feature must only be used while walking with the Lovens Explorer.
There is a risk of injury if the wheels of the Lovens Explorer are not in contact with the ground while the walk assist feature is used.
The pedals also turn when the walk assist feature is activated. When using the walk assist feature, ensure that your legs remain far enough from the turning pedals.
Under extreme conditions, such as continued high loading at low speeds while riding uphill or while carrying heavy loads, parts of the transmission may reach temperatures >60 °C.
After cycling, do not touch the power unit casing without protection. Under extreme conditions, such as continued high torques at low riding speeds or while riding uphill or while carrying heavy loads, the casing may reach very high temperatures. The temperature that the casing of the power unit reaches is influenced by the following factors:
ambient temperature
riding profile (route/incline)
ride duration
assist modes
user behaviour (own effort)
total weight (cyclist, Lovens Explorer, baggage)
motor cover of the power unit
power unit type and gearing type
Use only original Bosch batteries that have been approved for your Lovens Explorer by the manufacturer. The use of other batteries may lead to injury and the risk of fire. If other batteries are used, Bosch accepts no liability and offers no warranty.
Please note
Respect the national regulations for the approval and use of e-bikes.
3.6. Charger
Warning
Keep the charger away from rain and moisture. If water enters the charger, there is a risk of electric shocks.
Charge only Bosch Li-Ion batteries that are approved for use with e-bikes. The battery voltage must match the charger voltage. If this is not the case, there is a risk of fire and explosion.
Keep the charger clean. Dirt may lead to the risk of electric shocks.
Check the charger, cable and plug before use. Do not use the charger if you discover damage. Do not open the charger.
A damaged charger, cable and plug increase the risk of electric shocks.
Do not use the charger on highly flammable surfaces (e.g. paper, textile etc.) or in a combustible environment. The heat generated during charging can lead to the risk of fire.
The e-bike battery must not be left to charge unattended.
Children must be supervised during use, cleaning and maintenance. This is to ensure that children do not play with the charger.
Caution
Be careful when touching the charger during charging. Wear work gloves. The charger may become very hot, particularly in high ambient temperatures.
Children and persons who are unable to use the charger safely due to their physical, sensory or mental capacity, their inexperience or lack of knowledge must not use the charger without supervision or instruction by a responsible person, otherwise there is a risk of incorrect operation and injuries.
Please note
A sticker with information in English with the following content is attached to the bottom of the charger: ONLY use with BOSCH Li-Ion batteries!
3.7. Battery
The contents of Lithium Ion battery cells are flammable under certain conditions. You must therefore familiarise yourself with the instructions in this manual.
Warning
Protect the battery against heat (e.g. continued exposure to sunlight), fire and immersion in water. Do not store or use the battery in the vicinity of hot or flammable objects. This leads to the risk of explosion.
Keep the battery away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that may short circuit the contacts. Short circuits between the battery contacts may lead to burns or fire. Damage arising from short circuits in this way invalidates all warranty claims.
Do not place the charger or battery in the vicinity of flammable materials. Only charge the battery while dry and in a place where there is no risk of fire. The heat produced during charging leads to the risk of fire.
Keep the charger away from children.
Caution
Accidental activation of the e-bike system may result in injury.
Do not open the battery. This leads to the risk of short circuits. Opening the battery invalidates all warranty claims.
Damage to or incorrect use of the battery may cause vapours to be released. Ventilate the area and consult a doctor if symptoms arise. The vapours may irritate the airways.
Avoid mechanical loads and exposure to high temperatures. These may damage the battery cells and lead to the release of flammable substances.
The e-bike battery must not be left to charge unattended.
Incorrect use may cause fluid to leak from the battery. Avoid touching this. Rinse off with water if contact occurs. A doctor must also be consulted if the fluid comes into contact with the eyes. Leaking battery fluid may cause skin irritations or burns.
Batteries must not be subjected to mechanical shocks. This may cause damage to the battery.
Only charge the battery with original Bosch chargers. If non-original Bosch chargers are used, the risk of fire cannot be discounted.
Only use the battery in combination with e-bikes with an original Bosch e-bike power system. This is the only way to protect the battery against hazardous overloading.
Use only original Bosch batteries that have been approved for your Lovens Explorer by the manufacturer. The use of other batteries may lead to injury and the risk of fire.
Do not use the battery as a handgrip. If you lift the Lovens Explorer with the battery, you may damage the battery.
4. Before first use.
4.1. Placing the Lovens Explorer on the stand/removing it from the stand
Place the Lovens Explorer on the stand if you wish to park or adjust the bike or allow children to climb into or out of the bike:
Caution
Never park the Lovens Explorer on a slope with the front facing downhill. The Lovens Explorer may fall over, as the stand cannot hold the weight of the Lovens Explorer.
1. Step off the Lovens Explorer.
Hold the handlebars with both hands to prevent the Lovens Explorer from falling over.
2. Stand on one side of the Lovens Explorer.
Houd met beide handen het stuur vast.ai
Figure 6 - Stand on one side of the bike and hold the handlebars with both hands.
3. Place a foot on the end of the stand q and push the stand down.
4. Simultaneously pull the bike back slightly with both hands until the stand q folds down and the bike is securely balanced on the stand.
When the bike is on the stand q, the front wheel is slightly raised above the ground.
Duw op de standaard en trek de fiets naar achteren.ai
Figure 7 - Push on the stand and pull the bike backwards.
Push the bike forwards with both hands on the handlebars to roll the bike off the stand q .
Caution
Ensure that the ring lock p of the Lovens Explorer is unlocked to prevent damage to the spokes of the rear wheel.
The integrated gas spring q will automatically retract the stand.
Standaard inklappen - Houd met een hand het stuur vast_V2.ai
Figure 8 - Hold the handlebars with both hands and push the bike forwards.
4.2. Checking the battery
Check the battery before charging it or using your Lovens Explorer for the first time:
1. Activate the charging indicator LEDs T by pressing the activation button R.
If one or more battery level LEDs T illuminate, the battery e works and can be used.
If none of the battery level LEDs light T, the battery e may be damaged. In this case, contact your local dealer or Lovens BV.
Warning
Do not charge or use a damaged battery.
4.3. Installing the battery
Follow the steps below to install the battery in the battery holder.
1. Place the underside of the battery e at an angle onto the lower battery holder E.
Klik de accu in de onderste accuhouder_V2.ai
Figure 9 - Place the underside of the battery on the lower battery holder.
2. Carefully tilt the battery e towards the upper battery holder n.
3. Push the battery e into the upper battery holder n until you feel and hear it locking into place.
Klik de accu in de bovenste accuhouder_V2.ai
Figure 10 - Click the battery into the upper battery holder.
4.3.1. Removing the battery
Caution
Place the battery on a clean, dry surface once you have removed it.
Ensure that no dirt and/or moisture enters the battery connector.
Keep the battery locked into place at all times during use to prevent the battery from falling out of the holder.
Follow the steps below to unlock and remove the battery from the Lovens Explorer.
1. Insert the bike key v into the lock of the battery holder b.
2. Turn the bike key v counterclockwise to unlock the lock of the battery holder b .
3. Grasp the battery e using the handgrip at the top.
4. Carefully tilt the top of the battery out of the upper battery holder n.
Kantel de accu uit de bovenste accuhouder_V3.ai
Figure 11 - Tilt the battery out of the upper battery holder.
5. Lift the battery e out of the lower battery holder E.
Til de accu uit de onderste accuhouder_V2.ai
Figure 12 - Lift the battery out of the lower battery holder.
6. Remove the bike key v from the lock of the battery holder b.
Please note
To ensure that others cannot remove the bike key, do not leave the bike key in the lock.
4.4. Charging the battery
Warning
Heating of the charger during charging may lead to the risk of fire. Only charge the battery in the Lovens Explorer while it is dry and in a place where there is no risk of fire. If this is not possible, remove the battery and charge it in a suitable place.
Caution
Fully charge the battery before first use.
Only charge the battery with the original charger. Other chargers may damage the battery or adversely affect the lifespan and power of the battery.
Only use a power supply that matches the specifications on the type plate of the charger.
Place the battery on a clean, dry surface if you are charging it while removed from the bike.
Ensure that no dirt and/or moisture enters the battery connector.
Please note
A sticker with information in English with the following content is attached to the bottom of the charger: ONLY use with BOSCH Li-Ion batteries!
The Lovens Explorer is supplied with a partially charged battery and on-board computer as standard. For an optimum lifespan, we recommend fully charging the battery and on-board computer before using the Lovens Explorer for the first time.
You may charge the battery to any level. Charging a partially charged battery will not damage it. You can also partially charge the battery if you wish to use the Lovens Explorer before the battery is fully charged.
The battery has five battery level LEDs T. Each continuously illuminated LED represents 20% battery capacity. The adjacent flashing LED indicates that the battery is still being charged.
You can charge the battery either detached from or attached to the Lovens Explorer:
The battery level LEDs are not visible if you charge the battery in the Lovens Explorer. In this case, you can see the battery level on the on-board computer.
1. Insert the appliance plug of the power cable into the charger c.
Apparaatstekker in de oplader steken.ai
Figure 13 - Inserting the appliance plug into the charger.
2. Insert the power plug of the power cable into a working power socket.
3. Open the battery holder cap Q (only when charging in the Lovens Explorer).
4. Insert the charging plug of the charger c into the battery e (Figure 14A) or battery holder (Figure 14B).
A
Oplaadstekker in de accu steken A.ai
B
Oplaadstekker in de accu steken B.ai
Figure 14 - Inserting the charging plug into the battery.
The power unit of the Lovens Explorer does not operate while the battery is being charged in the battery holder.
Once the battery is fully charged, all battery level LEDs T and the on-board computer 4 will turn off.
5. Disconnect the charger c from the battery e.
6. Disconnect the charger c from the power supply.
7. Close the cap of the battery holder Q (only when charging in the Lovens Explorer).
If you do not disconnect the charger after charging, the charger will automatically turn on again after several hours, check the battery level and begin charging again if necessary.
4.5. Installing and removing the on-board computer
1. Install the on-board computer 4 with the underside against the magnetic holder F on the handlebars.
Plaatsen van de boordcomputer.ai
Figure 15 - Installing the on-board computer.
2. Tilt the on-board computer 4 towards the magnetic holder F until you can feel the on-board computer click into place in the magnetic holder on the handlebars.
Vastklikken van de boordcomputer_V2.ai
Figure 16 - Clicking the on-board computer into place.
Remove the on-board computer 4 by pulling the top of the on-board computer towards you until the on-board computer detaches from the magnetic holder F.
Please note
Always take the on-board computer with you if you park the Lovens Explorer somewhere.
4.5.1. Optional: adjusting the on-board computer
You can also adjust the on-board computer so it is attached to the handlebars at the desired angle to read the display optimally.
1. Loosen the adjusting screw on the side of the magnetic holder G until you can tilt the magnetic holder F. Use a Torx T20 screwdriver for this.
Losdraaien en verstellen van de magneethouder_V2.ai
Figure 17 - Loosening and adjusting the magnetic holder.
2. Tighten the adjusting screw of the magnetic holder G again in the desired angle.
4.5.2. Optional: locking the on-board computer in the magnetic holder
You can also lock the on-board computer into the magnetic holder so it cannot be removed from the Lovens Explorer. To do so:
1. Place the on-board computer 4 into the magnetic holder F.
2. Loosen the adjusting screw on the side of the magnetic holder G until you can tilt the magnetic holder F. Use a Torx T20 screwdriver for this.
Losdraaien van de magneethouder_V2.ai
Figure 18 - Loosening the magnetic holder.
3. Attach the magnetic holder F to the back of the on-board computer 4 with an M3 x 6 mm screw through the hole in the magnetic holder.
Warning
Use only an M3 x 6 mm locking screw. A longer screw may damage the on-board computer.
Bevestigen van de boordcomputer aan de magneethouder.ai
Figure 19 - Attaching the on-board computer to the magnetic holder.
4. Turn the magnetic holder F back to the desired position on the handlebars.
5. Tighten the adjusting screw of the magnetic holder G again.
Terugdraaien en vastzetten van de magneethouder_V2.ai
Figure 20 - Turning back and fixing the magnetic holder.
4.6. Charging the on-board computer
You can charge the on-board computer in two ways:
A. In the magnetic holder, the on-board computer will automatically charge if the Lovens Explorer is turned on or if the battery is being charged in the Lovens Explorer.
B. You can also charge the on-board computer separately using a USB cable with a power adapter (max 5 V, 0.5 A – not supplied). A USB connector protected with a rubber cap can be found on the base of the on-board computer.
Caution
The USB connection is not waterproof. Keep the USB connector cap closed in wet conditions.
1. Remove the on-board computer 4 from the magnetic holder F (see chapter 4.5.)
2. Open the cap J and insert a USB cable into the USB port.
3. Insert the other end of the cable into a USB power adapter (not supplied) and insert this into the power socket.
The status bar at the top of the display S indicates that the on-board computer 4 is being charged.
The Lovens Explorer will automatically turn off to save energy after 10 minutes of inactivity. The on-board computer will also stop charging.
The on-board computer is only charged while it is turned on.
If you turn off the on-board computer during charging, you can only turn it on again once you have removed the USB cable.
Charge the on-board computer with the USB cable for at least an hour every three months to maximise the lifespan of the battery.
4.7. Analysing ride data with the Bosch eBike Connect app
To download all data from the on-board computer 4 , you can install the Bosch eBike Connect app (available in the App Store or Google Play Store) on your smartphone. You can use this app to analyse ride data and routes etc.
4.7.1. Pairing the on-board computer with the app
Once you have created a User ID via the app or the eBike Connect portal (www.ebike-connect.com), you can pair the on-board computer with the app.
1. Open the app.
2. Select “My e-bike”.
3. Select “add new e-bike device”.
4. Add “Kiox”.
5. Hold down the bike lighting on/off button on the on-board computer H for five seconds to activate Bluetooth pairing mode.
6. Follow the steps on the screen to complete pairing.
If the pairing is successful, your user data will be synchronised.
4.7.2. Analysing activities
To record and analyse your cycling activities, you must accept storing your location data in the app. All your activities will now be shown in the app.
Please note
The on-board computer only records activities if it is connected to the eBike Connect app.
4.8. Adjusting the Lovens Explorer
4.8.1. Saddle (height, position, suspension if applicable)
You can adjust the saddle in three ways:
height of the saddle.
angle of the saddle.
moving the saddle forwards or backwards.
4.8.1.1. Height
Adjust the height of the saddle so your knee is slightly bent.
1. Place the e-bike on the stand (see Chapter 4.1.).
2. Carefully step onto the e-bike and sit on the saddle t.
3. Turn the pedal 9s to the lowest position and place your heel on the pedal.
If you must fully extend your leg to reach the pedal in the lowest position, your saddle is too high.
If you can stand with both feet flat on the ground, your saddle is too low.
4. Step off the bike.
5. Open the quick release on the saddle clamp i.
6. Adjust the saddle t to the desired height.
Caution
Do not pull the seatpost out of the frame beyond the “MIN” marking on the seatpost.
Snelspanner openen en zadel afstellen_V2.ai
Figure 21 - Opening the quick release and adjusting the saddle.
7. Check that the saddle t is still aligned with the bike.
8. Close the quick release i. In the closed position, the quick release sits against the saddle tube and the end points towards the front of the Lovens Explorer.
If you cannot fully close the quick release, loosen the quick release slightly.
Uitlijning controleren en snelspanner sluiten.ai
Figure 22 - Checking alignment and closing quick release.
9. Check whether the saddle t can turn or move up and down.
If the saddle can still move, the quick release i is not tight enough.
Caution
A loose saddle can move at unexpected moments and lead to hazardous situations or accidents. Ensure that the quick release is always tight enough and that the saddle cannot move unexpectedly.
You can adjust the quick release as follows:
1. Open the quick release on the saddle clamp i.
2. Turn the adjusting screw on the other side of the saddle clamp i clockwise to tighten the quick release.